Várospolitikai Fórum Füzesgyarmaton
2016. október 03. 14:02

Várospolitikai Fórum Füzesgyarmaton

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2016. szeptember 8-án Várospolitikai Fórumot tartott az újonnan épült Közösségi Központ épületében. A rendezvényt Bere Károly Füzesgyarmat város polgármestere nyitotta meg.


Az első napirendként a településen végzett geodéziai felmérésekkel kapcsolatos tájékoztató hangzott el. Füzesgyarmaton és térségében a Nemzeti Energiai Stratégiai Program keretében szénhidrogén kutatást végeznek, melyről elsőként a Püspökladányi Koncessziós Kft képviselője és tulajdonosa tartott előadást. Kifejtették, hogy a program szerint előreláthatólag 2030-ig továbbra is szénhidrogén alapokon nyugszik majd a lakossági gázfelhasználás, illetve a gépjárművek üzemanyag felhasználása döntő részben fosszilis szénhidrogén alapú energiára épül. A folytatásban elhangzott, hogy Magyarország területét szénhidrogén kutatás szempontjából – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – zárt területté nyilvánították, melytől kezdve az országban csak koncessziós szerződéssel lehet kutatást végezni. A korábbi, 2013-as koncessziós pályázati kiírásokat követően 2015 tavaszára írták ki a Püspökladányi koncessziós terület pályázatát. A Panbridge Zrt nyerte el koncessziós jogot a terület kutatására, 2015 novemberében aláírták a koncessziós szerződést, amelynek eredményeként 2016 februárjában kezdetét vette az a folyamat, amely a kutatási terület megterveztetésével és engedélyeztetésével indult. A kutatási terület 900 km2 nagyságú. Első lépésként a kutatási program végrehajtására a Nagysárrét 3D elnevezésű szeizmikus mérések megterveztetése és engedélyeztetése szerepelt. A méréseket egy lengyel csoport végzi, melynek vezető képviselője bemutatta a mérések helyszíneit, eszközeit, technológiáját. Az előadás záró akkordjaként elhangzott, hogy hogyan történik a szeizmikus mérések okozta károk felmérése, továbbá ismertetésre került a Bányatörvény által részletesen rögzített kárrendezési eljárás folyamata.

A második napirendi pontban Dr. Barta Krisztina háziorvos, polgármesteri egészségügyi referens kapta meg a szót, aki a településen végzett egészségügyi ellátásokról szóló tájékoztatójában elmondta, hogy Dr. Imre Gábor - immár év elejétől - elfoglalta a korábban megüresedett háziorvosi praxist, illetve a nyár eleje óta megkezdte munkáját Dr. Zákány Zsolt nőgyógyász is. Felvetődött a Gyógyászati Központ újraindításának tervezete, mely jelenleg az engedélyeztetési eljárás kezdeti fázisánál tart. A Gyógyászati Központ – csakúgy, mint korábban - a Hotel Garában kap majd helyet.

A harmadik napirendi pontban a Magyar Telekom tisztségviselője tájékoztatást adott a lakossági szolgáltatások tervezett fejlesztéseiről. A településen jelenlegi formában a Magyar Telekom vállalat leányvállalata a Kalásznet Kft koaxiális hálózaton szolgáltatja a kábeltelevíziót, illetve az internetet. Tájékoztatóban elhangzott, hogy az analóg szolgáltatási technológiát egy nagyon komoly beruházás keretében digitális technológia váltja fel, lehetővé téve a település egészére kiterjedő legmagasabb színvonalú digitális szolgáltatást.

A fórum végén a jelenlévő lakosok kérdéseket tehettek fel, véleményüket mondhatták el az elhangzottakkal kapcsolatban.


Ügyintézés