Vállalkozók ellenőrzésének tapasztalatai
2018. március 08. 14:35

Vállalkozók ellenőrzésének tapasztalatai

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a járási hivatalok a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzik azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.

A Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a Békés Megyei Kormányhivatal 2017. évi Hatósági Ellenőrzési Tervében foglaltak szerint 2017-ben 36 esetben folytatott hatósági ellenőrzést a biztosítási ügynöki, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozók körében. 461 esetben pedig a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrizte az egyéni vállalkozókat.

Az ellenőrzési terv keretében ellenőrzött biztosítási ügynöki és egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozók ellenőrzése során 27 esetben jogsértés nem került feltárásra, 6 esetben az egyéni vállalkozó a hatósági ellenőrzés során törölte a vizsgált tevékenységi kört, tekintettel arra, hogy a tevékenységet már nem folytatja. 1 esetben nem az egyéni vállalkozó végezte a vizsgált tevékenységet, hanem alkalmazottat foglalkoztatott, azonban a határozatlan idejű munkaszerződés valamint az MNB nyilvántartásba vétel hiányzott, 2 esetben pedig a vállalkozó nem rendelkezett a tevékenységek folytatásához szükséges szakképesítéssel, ezeket a hiányosságokat az ellenőrzés lezárása előtt az ügyfél pótolta.

A Szeghalmi Kormányablakban Szeghalom és Körösladány illetékességgel összesen 286, a Füzesgyarmati Kormányablakban, Füzesgyarmat, Bucsa és Kertészsziget illetékességgel összesen 107, a Vésztői Kormányablakban Vésztő és Körösújfalu illetékességgel összesen 104 hatósági ellenőrzés valósult meg.

Az ellenőrzések során 276 esetben a személyes megjelenés alkalmával bemutatott iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította a Járási Hivatal a jogszerű működést, tehát jogsértést nem tárt fel. A Járási Hivatal 221 esetben állapított meg jogsértést. Ezekben az esetekben a jogkövetkezményekre történő figyelemfelhívás mellett határidő tűzésével felszólította az ügyfeleket a jogsértés megszüntetésére, mely felszólításnak 191 ügyben határidőre eleget tettek, 30 esetben kellett ismételt felszólítást alkalmazni, amelyet követően már legtöbb esetben eleget tettek a jogsértés megszüntetési kötelezettségnek. Így egyéb intézkedésre nem került sor.

A jogsértések jellemzően: képesítés hiánya, székhely, telephely, fióktelep használati jogosultság igazolásának hiánya, kereskedelmi nyilvántartásba vétel elmulasztása, ipari tevékenység bejelentésének hiánya, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásba vételi hiánya. Az ügyfelek a felhívást követően jellemzően bemutatták a képesítést igazoló okiratot, munkaszerződést, igazolták a székhely, telephely, fióktelep használati jogosultságát, pótolták a bejelentést, vagy törölték az adott tevékenységi kört.

Amennyiben az előírt követelményeknek nem felelt meg, és a Járási Hivatal felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltotta a Járási Hivatal.
Ügyintézés