Újra zeng a templom orgonája
2016. augusztus 30. 15:20

Újra zeng a templom orgonája

A szeghalmi Református Templomban hálaadó istentisztelet keretében került átadásra a felújított orgona.

A szeghalmi Református Templom 1784-ben épült, orgonája 1880-ban készült el. Kiszel István (1820-1880) nagyváradi orgonaépítő mester - elszakadva az elsősorban a dél-német tradíciókra alapozó korabeli magyar orgonaépítészeti stílustól – a francia hagyományokat követve építette meg a hangszert.

Az orgona felújításának gondolata már az 1970-80-as években is felmerült, ekkor azonban csak kisebb javításokat végeztek el a rajta: tisztították, hangolták, villamosították. Ezáltal használhatóvá vált a hangszer a gyülekezet számára.

A késő romantikus stílusú mechanikus orgona restaurálása egy 2012. évben benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg. A szükséges engedélyek beszerzését követően a tényleges munka 2013-ban kezdődött meg: minden sípot és minden egyéb alkotórészt kiszereltek az orgonából, a játszóasztalt eltávolították az orgonaháztól. A hangszer elemeit leengedték a karzatról a padokra, majd Budapestre szállították.

A restaurálást a Paulus Frigyes orgonaépítő mester által elkészített restaurálási terv és Fabók Balázs restaurátor művész tervdokumentációja alapján végezték el. A munka 2016. június 21-re fejeződött be.

Időközben a templom elektromos hálózata is felújításra került.

A 2016. augusztus 21-én megtartott hálaadó istentiszteleten Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöke tartott igehirdetést. Püspök Úr tájékoztatást adott az orgona történetéről, bemutatta Kiszel István szakmai pályáját, elmondta, hogy Ő építette meg többek között a debreceni Nagytemplom orgonáját is.

A fontos ipartörténeti értéket képviselő 136 éves orgonát Homolya Dávid orgonaművész szólaltatta meg. A rövid koncert műsorában Mendelssohn és Brahms művek hangzottak el, felejthetetlen élményt nyújtva a jelenlévőknek.

Péter Szarka László református lelkész az orgona felújításáról szóló beszámolója keretében mondott köszönetet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy a restaurált orgona átadása és átvétele megtörténhessen.
Ügyintézés