Parlagfű ellenőrzés - Észrevételek
2017. október 04. 12:00

Parlagfű ellenőrzés - Észrevételek
A parlagfű elleni védekezés kiemelt fontosságú feladata a járási hivataloknak. Ennek keretében a Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának munkatársai is rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a parlagfűvel szennyezett területek feltárása végett.  2017. évben a Szeghalmi Járásban eddig 11 db. 5 hektár alatti parlagfű folt kapcsán indult eljárás. Méretük 1200 més 1,9 hektár között mozgott.
Az illetékességi területünkön lefolytatott helyszíni ellenőrzések tapasztalatai a következők:
- A tavalyi évhez hasonlóan nagyobb méretű, összefüggő parlagfű foltok jellemzően napraforgótáblákban fordultak elő.
- Augusztus végére, szeptember elejére a betakarítás után a tarlókon is nagy számban megjelentek kisebb-nagyobb parlagfű foltok.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésének értelmében aföldhasználó/földtulajdonos köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Napraforgó termelés esetén a megfelelő elővetemény növények megválasztása, a tőszám helyes beállítása és a megfelelő időben alkalmazott vegyszeres védekezés jelentősen csökkentheti a napraforgótáblákban megjelenő parlagfű mennyiségét.  (A napraforgó termelés és parlagfű elleni védekezés komplex feladat, amely kapcsán a http://portal.nebih.gov.hu weboldalon további hasznos információkat találhat.)
A kultúrnövények letakarítása után figyelmet kell fordítani a tarlók folyamatos tisztántartására. Az időben elvégzett tarlóhántás és az ezt követő tarlóápolási munkák elsődlegesek  a parlagfű  növekedésének megakadályozásában, és ezzel a talaj kedvező tulajdonságai is megőrizhetők. Az őszi csapadékos időjárás megérkezésével a parlagfű hirtelen növekedésre képes az ápolatlan tarlókon, ezért az ilyen területek fokozott figyelmet igényelnek, hiszen akár 10-12 cm nagyságú egyedek is képesek virágozni, ezzel növelni a levegő pollenkoncentrációját.

A hatékonyabb parlagfű elleni védekezés végett kérjük, hogy fordítsanak figyelmet a védekezési feladatok végrehajtására.Ügyintézés