Mi a teendő, ha eltulajdonítják vagy elveszítjük okmányainkat?
2018. július 31. 15:45

Amennyiben okmányainkat (például személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél) elvesztettük vagy azokat eltulajdonították, érdemes annak tényét minél hamarabb bejelenteni a járási hivatalnál, és egyúttal kérelmezni az új okmány kiállítását is.

A személyazonosító igazolvány elvesztésének illetve eltulajdonításának bejelentését megtehetjük személyesen az ország bármely kormányablakában, vagy elektronikus úton a Webes ügysegéd szolgáltatás (https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) igénybevételével. A bejelentés alapján az igazolványt érvénytelenítik. Új okmányt igényelni azonban csak személyesen lehet.
Ha a lakcímet igazoló hatósági igazolvány elveszett vagy eltulajdonították, megrongálódott, esetleg megsemmisült akkor kérelemre bármely járási hivatal vagy a  kijelölt kormányhivatal (bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár esetén) új igazolványt állít ki részére.
Idén július 1-jétől a hatályos jogszabályi rendelkezés értelmében a személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása évente egy alkalommal illetékmentes. A további kérelmekért – kivéve, ha a kérelmező 18 életévét be nem töltött személy, továbbá az eltulajdonítás és a családi állapot változásból eredő névváltozás eseteit – 3 ezer forint általános eljárási illetéket kell fizetni.

Jogosítvány eltulajdonítása vagy elvesztése esetén az ügyfél személyesen bármely járási hivatalnál, vagy elektronikus úton a Webes ügysegéden keresztül kérelmezheti a járművezetésre jogosító okmányának pótlását. Elektronikus úton a 2001. január 1-je után kiadott és még érvényes magyar vezetői engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését lehet bejelenteni és kezdeményezhető annak pótlása.

Az eltulajdonított vezetői engedély pótlása, ha az ügyfél rendelkezik a rendőrség által felvett jegyzőkönyvvel, illetékmentes. Az elvesztés vagy megsemmisülés miatti pótlás illetékköteles. Illetéke 4 ezer forint, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a vezetői engedély pótlására irányuló kérelem benyújtása előtt, elektronikus úton kell megfizetni. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb idő, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1 500 forint.

A személyazonosító igazolvány és a vezetői engedély pótlása mellett a magánútlevél pótlásának kérelmezése is történhet személyesen bármely kormányablakban vagy elektronikus úton a Webes ügysegéden keresztül. Az útlevél pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótlandó útlevet 2013. január 1-jét követően igényelték és kérelmezője hozzájárult ujjnyomat adatának tárolásához. Az elveszett vagy megsemmisült útlevél pótlása viszont az alapilleték kétszerese. A pótolt útlevél érvényességének időtartama megegyezik az elvesztett vagy eltulajdonított útlevél érvényességi idejével, ezért a kérelmezőnek az igénylés megkezdése előtt érdemes megfontolnia, hogy nem célszerűbb-e új útlevelet igényelnie az elveszett vagy eltulajdonított útlevél helyett, amelyet azonban csak személyesen tehet meg.

 
Ügyintézés