Megduplázta a kormány a versenyszférába lépő közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatását
2019. január 18. 12:00

Duplájára emelte a kormány azon közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatását, akik sikeresen helyezkednek el a versenyszférában. A program célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el.

A módosítás értelmében az elhelyezkedési juttatás korábbi havi 22 ezer 800 forintos összege a duplájára, azaz havi 45 ezer 600 forintra emelkedett. A juttatás azon közfoglalkoztatottak számára jár, akik határozatlan idejű vagy legalább 1 évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesítettek és ennek okán szüntetik meg a közfoglalkoztatási jogviszonyukat. A juttatás a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig a napig jár, amíg a közfoglalkoztatási jogviszony – munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna.

A jogszabály módosítás egy másik elhelyezkedési juttatás típust is bevezetett. A mezőgazdasági idénymunkában dolgozó közfoglalkoztatott napi 2 ezer forint összegű elhelyezkedési juttatásra jogosult, amennyiben az adott hónapon belül legalább 14 napot idénymunkában tölt, és a juttatás iránti kérelmét az idénymunkát követő 30 napon belül benyújtja a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A juttatás kizárólag a ledolgozott napokra jár.

Az elhelyezkedési juttatás igénylésének feltételei:
- legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszony, amely határozatlan időtartamú vagy legalább egy évre szóló munkaviszony létesítése miatt szűnt meg
- a munkaidő eléri a napi 6, megváltozott munkaképességű személy esetében a napi 4 órát
- a megszűnést követő 30 napon belül kell a kérelmet benyújtani
- a kérelem benyújtását megelőzően két éven belül legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt a kérelmező.Ügyintézés