Határszemle és parlagfű ellenőrzés a Szeghalmi Járásban
2015. április 24. 09:57

Határszemle és parlagfű ellenőrzés a Szeghalmi Járásban

A Szeghalmi Járási Hivatal tájékoztatja a földtulajdonosokat, földhasználókat, hogy a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztályának FF/412/412/2015. számú utasítása alapján, a korábbi évek gyakorlatával megegyezően, július 1. napjától határszemle ellenőrzés tart.

Az ellenőrzés a járási hivatal illetékességi területére eső településeken, az erdő nélküli termőterület 10 %-ára – mely megközelítőleg 6000 hektár területet jelent – terjed ki. Az ellenőrzést a Járási Hivatal a 2015. évben Vésztő és Kertészsziget településeken fogja tartani, a 2014. évben történt általános zártkerti határszemlét követően az idei évben a települések külterületi közigazgatási egységei vonatkozásában.

Az ellenőrzés elsősorban a mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelően nyilvántartott területeken a hasznosítási kötelezettség, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányul, de ezen kívül ellenőrzési szempont a termőföld engedély nélküli igénybevétele – mely a termőföldként nyilvántartott ingatlanok nem termőföldként történő hasznosítását jelenti – és a termőföldek művelési ágának természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének, illetve a csatornák, árkok és utak állapotának felmérése is.


A határszemle évenkénti megtartásának, és az ennek kapcsán indított eljárások legfőbb célkitűzése, hogy megakadályozza a termőföldek gyomosodását, mely a környező területek mezőgazdasági művelését nehezíti, azok tulajdonosai, használói számára többletkiadásokat eredményezhetnek, továbbá, hogy az esetleges változások bejelentési kötelezettségére történő felhívások kiadásával az ingatlan-nyilvántartás naprakésszé tételét elősegítse.
Fontos megemlíteni, hogy a határszemlével összefüggően, azzal párhuzamosan, a parlagfű elleni védekezés keretében történő felderítői munkák szintén július 1. napján kezdődnek meg.
A parlagfű veszélyes gyomnak tekinthető, ezért kötelező az ellene való védekezés! Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. §-ának (1) bekezdés c. pontja szerint a termelőnek, földhasználónak védekezni kell mindazon károsítók ellen, melyek mások, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik. A parlagfű terjedésével az allergiát okozó pollenkoncentrációnak súlyos egészségkárosító hatása lehet, ezért a hivatal kiemelt feladatának tekinti a parlagfű terjedése elleni védekezést.


A hatósági ellenőrzés mellett – a parlagfű által okozott rendkívül súlyos közegészségügyi, gazdasági probléma megoldása érdekében – 2012. óta a Parlagfű Bejelentő Rendszer használatára is lehetőség van, melyen bárki megteheti bejelentését. A bejelentéseket a hivatal helyszínen megvizsgálja, és a fertőzött terület(ek)ről jegyzőkönyvet készít. A bejelentő rendszer elérhető a https://pbr.nebih.gov.hu/ címen.


Ügyintézés