Földhasználati szerződések mellékletei
2017. május 15. 00:00

Földhasználati szerződések mellékletei
VÁLTOZTAK AZ OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ INGATLANOKRA KÖTÖTT FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI

A közös tulajdonban álló földrészlet társtulajdonosai a földhasznosítási kötelezettségük teljesítése érdekében kötelesek a használat rendjét használati megosztásról szóló megállapodásban rögzíteni. A használati megállapodás térképi kimutatással együtt érvényes, ezért egy 30 napnál nem régebbi hiteles térképmásolaton be kell jelölniük a tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő nagyságú területek földrészleten belüli elhelyezkedését.

A közös tulajdonban lévő ingatlanok használatának az alapja tehát a használati megosztásról készített megállapodás és az annak mellékletét képező térképi kimutatás.

 
Tekintettel arra, hogy használati megállapodás és térképi kimutatatás nélkül a közös tulajdonban nyilvántartott ingatlanra kötött földhasználati szerződés – az alábbiakban megjelölt esetek kivételével - érvényesen létre sem jöhet, ezért a használatba adó tulajdonosoknak már a települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtandó közzétételi kérelemhez csatolniuk kell mindkét melléklet eredeti vagy eredetivel egyezővé tett példányát.

Előzőek alól kivételt képeznek az alábbi esetek:

- nem kell térképi kimutatást készíteni, ha az ingatlan teljes területét egy tulajdonostárs használja, vagy az egyes tulajdonostársak a földrészlet egy-egy alrészletének teljes területét használják;
- nem kell a földhasználati szerződéshez sem használati megállapodást, sem térképi kimutatást csatolni, ha a megkötött szerződés szerint egyetlen személy használja a földrészlet teljes területét.

A szükséges mellékletek nélkül benyújtott földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása nem lehetséges, ezért kérjük a közös tulajdonban nyilvántartott ingatlanok tulajdonosait, hogy időben gondoskodjanak a használati megosztásról szóló megállapodás és a használat rendjét ábrázoló térképi kimutatás elkészítéséről, mert azok elkészítése, különösen a tulajdonostársak nagy száma esetén hosszabb időt vehet igénybe.Ügyintézés