Befejeződött az osztatlan közös tulajdon megszüntetése
2018. július 25. 14:07

Befejeződött az osztatlan közös tulajdon megszüntetése

A Szeghalmi járásban befejeződtek a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok.

Az újonnan kialakuló ingatlanok 2016. májusától 2018. júniusáig az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre, a helyszíneken pedig birtokba adásra kerültek. Így, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok 2018. július 2-án befejeződtek.

A vonatkozó törvény alapján a részarány kiadással érintett osztatlan közös tulajdonba helyezett földtulajdonosok 2012. június 1-ig kérelmezhették az állami költségvetés terhére tulajdoni hányadaiknak megfelelő, önálló földrészlet kialakítását.

Ennek eredményeképpen 2015-ben 320 darab földrészlet esetében indult meg részarány földkiadás során az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének végrehajtása.
Az eljárások összességében közel 900 fő kérelmezőt és emellett megközelítőleg 3200 fő tulajdonost érintettek. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése során kialakított kiosztási sorrend meghatározása kapcsán közel 200 egyezség és 50 (az összes tulajdonostárs közreműködésével létrejövő) teljes körű egyezség született. A kiosztási sorrend tekintetében sorsolás lefolytatására egyik földrészletnél sem volt szükség.

Ezúton is tisztelettel felhívjuk a tulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a megosztások során a használatban álló termőföld helyrajzi száma megváltozott, és/vagy változás állt be a használt terület nagyságában, művelési ágában, aranykorona értékében, akkor a használatban bekövetkezett változásról az ingatlanügyi hatóság számára bejelentést szükséges tenniük, 30 napon belül.Ügyintézés