Áldozatsegítés - Tájékoztató
2017. január 19. 09:10

Áldozatsegítés - Tájékoztató
Tájékoztatás áldozatsegítés, valamint jogi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.

A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) tájékoztatja a tisztelt ügyfeleket, hogy 2017. január 1. napjától áldozatsegítő, valamint jogi segítségnyújtási szolgálatként a Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya jár el.

A Járási Hivatal a bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatainak –jogszabályban meghatározott feltételek szerint- az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja:

  1. érdekérvényesítés elősegítése
  2. azonnali pénzügyi segély
  3. áldozati státusz igazolása


Az igénybe vehető szolgáltatások közül az azonnali pénzügyi segély az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és a kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásaihoz adható, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. A kérelmet a bűncselekmény, vagy a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő 5 napon belül lehet előterjeszteni.

A jogi segítségnyújtás keretében az alábbi támogatások vehetők igénybe:

  1. Segítségnyújtás a támogatás igénybevételéhez, egyéb tanácsadás
  2. Peren kívüli támogatások
  3. Polgári eljárásban igénybe vehető támogatások
  4. Büntetőeljárásban igénye vehető támogatások

A jogi segítségnyújtás keretein belül, a jogszabályban való feltételeknek való megfelelés esetén jogi segítő igénybevételének jogát, vagy pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a Járási Hivatal. A támogatás azáltal valósul meg, hogy a jogi segítő, vagy a pártfogó ügyvéd munkadíját és költségeit az állam megfizeti vagy megelőlegezi. Büntetőeljárásban a támogatásnak csak a „megelőlegezéses” változata létezik, azaz a pártfogó ügyvédi díj állam általi megelőlegezését követően a támogatásban részesült személynek visszatérítési kötelezettsége keletkezik.

A Járási Hivatalnál igénybe vehető áldozatsegítési, valamint jogi segítségnyújtási szolgáltatások, támogatások formáiról, feltételeiről bővebb tájékoztatás az alábbi módokon igényelhető:

- személyesen a Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán (5520 Szeghalom, Nagy M. u.4), hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-13.30 között.

- telefonon a (66) 470/041/124-es telefonszámon, továbbá

- a jogi segítségnyújtás igénybevételéhez szükséges kérelem nyomtatvány a Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán (5520 Szeghalom, Nagy M. u. 4.),

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:       7.00-17.00

Kedd:        8.00-15.00

Szerda:     8.00-12.00

Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek:      8.00-12.00

valamint a Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztály Vésztői Kirendeltségén (5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62.) is beszerezhető, illetve benyújtható.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:        7.00-17.00

Kedd:        13.00-16.00

Szerda:     8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek:      8.00-12.00
Ügyintézés