A közgyógyellátás egyéni gyógyszerkeretének év közbeni felülvizsgálata
2018. július 16. 14:03

A közgyógyellátás egyéni gyógyszerkeretének év közbeni felülvizsgálata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján amennyiben a közgyógyellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, vagy a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be, amelynek következtében az illető személy havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen legalább ezer forinttal megváltozik, lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára.

A felülvizsgálatot kérelmezni kell a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál és csatolni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátás szükségletéről. Illetve arról, hogy a közgyógyellátásra jogosult személy által havonta rendszeresen használt gyógyszerek térítési díja a jogosultság megállapítása óta több mint ezer forinttal emelkedett.

A gyógyszerkeret módosítása esetén új igazolványt nem állítanak ki. A módosított keret a közgyógyellátási jogosultságot igazoló okirat érvényességi idejének lejártáig tart. Fontos tudni, hogy a gyógyszerkeret felülvizsgálatának kérelmezése esetén a korábban megállapított keret összege csökkenhet is, ha az új terápia vagy az egészségi állapot megváltozása miatt szükséges gyógyszerek költsége ezt indokolja. A normatív jogcímen megállapított igazolványoknál, akár a jogosultság megszűnését is eredményezheti a költség csökkenése.

A felülvizsgálat során megállapított magasabb egyéni gyógyszerkeret a határozat meghozatalát követő 15 naptól jár. A felülvizsgálat során megállapított alacsonyabb egyéni gyógyszerkeret a határozat meghozatalát követő 30 naptól jár. Amennyiben a felülvizsgálat a jogosultság megszűnéséről rendelkezik, úgy az a határozat meghozatalát követő 30 napon következik be.

A jogosultság lejártát megelőző három hónapban az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatát nem lehet kérni.Ügyintézés