A körösladányi határszemle tapasztalatai
2018. október 01. 13:46

A Szeghalmi Járási Hivatal munkatársai több mint 10 ezer hektár területet ellenőriztek a körösladányi határszemle keretében. A határszemle célja a termőföld hasznosítási kötelezettségének ellenőrzése, földrészletek ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott és a természetben megtalálható állapotának összevetése, az esetlegesen engedély nélküli más célra hasznosított termőföldek felderítése, földutak, csatornák, árkok általános állapotának felderítése és a parlagfű elleni védekezés ellenőrzése volt.
A tapasztalatok szerint a gazdák és mezőgazdasági vállalkozások a termőföld hasznosítási kötelezettségüknek jellemzően eleget tesznek, a körösladányi határ művelt, rendezett képet mutat. Csupán egyetlen esetben indult hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt eljárás.

Művelési ág változás bejelentése kapcsán ugyanakkor voltak hiányosságok. Hét földrészletet érintően hivatalból indult eljárás a természetben megvalósított művelési ág változás bejelentésének elmulasztása miatt. Jellemzően gyenge minőségű szántó területek művelési ága változott meg, melyeket a tulajdonosok/földhasználók már legelőként vagy rétként használnak. Az érintett tulajdonosok/földhasználók a felszólítást követően – minden esetben – bejelentették a művelési ág változását, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágnak megfelelően hasznosítják a területet.

A határszemlével egyidejűleg a parlagfű elleni védekezést is ellenőrizték a járási hivatal munkatársai. Ennek keretében – az ellenőrizett 10 ezer hektáron – mindösszesen 2 parlagfű foltot találtak. A település külterületén lévő utak jó állapotban vannak, a közlekedés nem okoz problémát.

Összességében elmondható, hogy Körösladány területén a gazdálkodók eleget tesznek a hasznosítási kötelezettségüknek és nagy többségben a parlagfű elleni védekezési feladataikat is ellátják. A földhasználók, tulajdonosok jogkövető magatartásának köszönhetően a külterület rendezett, gondozott.Ügyintézés