Változások a földhivatali ügyintézésben
2020. január 21. 15:00

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítéséről szóló törvény értelmében idén január 1-jével bizonyos feladatok más államigazgatási szervekhez, illetve a kamarákhoz kerültek. Ez a változás érintette a földhivatali osztály egyes feladatait is.

A mező- és hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos (hatósági és igazgatási, illetve a családi gazdaságok nyilvántartásba vételére vonatkozó) feladatokat január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) azon megyei szervezete látja el, amelynek illetékességi területén a családi gazdaság központja található. A NAK Békés megyei szerve Békéscsabán, a Dózsa György utca 15. szám alatt működik.

A földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok januártól hatályba lépett módosítása csökkentette az ügyfelek terheit az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása kapcsán és egyúttal hatékonyabbá, gyorsabbá tette az ügyintézést.

A módosítás lényege, hogy amennyiben az adásvételi szerződés tartalmazza a bejegyzési engedélyt, és a jogügyletre egyetlen elővásárlásra jogosult sem nyújtott be elfogadó nyilatkozatot, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv az adás-vételt jóváhagyta és más szerv jóváhagyása, engedélye nem szükséges, úgy az iratokat közvetlenül kell megküldeni az ingatlanügyi hatóság részére a tulajdonjog bejegyzési eljárás lefolytatása érdekében. A Kifüggesztési rendelet értelmében a szerződéshez csatolni kell az ingatlan-nyilvántartási formanyomtatvány kérelmet is.
 Ügyintézés