Határszemlével kapcsolatos ügyféltájékoztatás
2015. április 21. 14:52

A Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya határszemlét tart Okány településen.

Ügyféltájékoztató

 

Ezúton tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Sarkadi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2015. május 15-től 2015. október 10-ig tartó időszakban átfogó jellegű határszemlét tart Okány településen.

A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a parlagon lévő és az allergiát okozó parlagfüves területek csökkentése.

A határszemle alanyai: az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosok, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek/vagyonkezelők, illetve a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználók, igénybevevők.

A Földhivatali Osztály a határszemle keretében ellenőrzi a hasznosítási, mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség (gyommentes állapotban tartás) betartását, a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ággal való egyezőséget, az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény feltüntetését, illetve megszüntetését (bontását), a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak, illetőleg a belvíz elvezetését szolgáló árkok, csatornák állapotát, felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat.

A határszemle hatósági ellenőrzésnek minősül.Ügyintézés