Változás a P rendszámtábla igénylésben
2017. július 28. 09:00

Változás a P rendszámtábla igénylésben

Július elsejétől jogszabályi változásból eredően a P rendszám igénylése már országos illetékességgel érhető el.
P betűjelű, ideiglenes rendszámtáblát olyan gépjárművek részére adhat ki a hatóság, amelyeket Magyarországon még nem helyeztek forgalomba, vagy forgalomból végleg kivontak, vagy állandó rendszámmal történő közlekedésük bármely okból nem lehetséges.

Javítási és jármű kereskedelmi tevékenység ellátáshoz pedig a P rendszám belföldi jármű más EGT-államba történő javítási vagy kereskedelmi jellegű szállítása, esetleg kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltett járművek esetén kerül kiadásra.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet július elsején hatályba lépő egyéb változásai mellett a P rendszámtábla igénylésben is módosult.
A korábban megyeszékhelyi illetékességgel igényelhető rendszámtábla már bármelyik járási hivatalban intézhető.

A P rendszám igénylésének szigorú feltételei és korlátai vannak, a jogszerűtlen visszaélések elkerülése érdekében. A rendszámtábla nem átruházható, nem adható bérbe, és nem adható el. Olyan cégek, intézmények, egyéni vállalkozók igényelhetik, akiknek a fő tevékenységi köre a gépjármű kereskedelem, gépjárműjavítás és/vagy gépjárműgyártás.

A jármű, melyre ilyen típusú rendszámot adnak, minden esetben megfelelő műszaki állapotban kell legyen, és éves biztosítással szükséges rendelkeznie.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése néhány különleges kivételtől eltekintve az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

Az ilyen rendszámmal ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos, kivéve, ha ezen korlátozás alól felmentést adott a hatóság.

Fontos tudnivaló még, hogy a jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az indítási naplóval és a meghatározott feltételeket igazoló okirattal a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.

A P rendszámtábla igényléséről és használatáról az érdekeltek bővebben tájékoztatást a kormányablakokban és okmányirodákban kérhetnek.

 

fotó: biztositas.ma
Ügyintézés