Tisztelt Földhasználók!
2015. június 22. 12:23

Tisztelt Földhasználók!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. Tv. alapján ”a fölhasználó köteles az adott év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetáció végéig folyamatosan fenntartani.”

A járási hivatalok 2015. július 01-től helyszíni szemle keretében ellenőrzik a jogszabály által előírtak betartását.

Kérjük a tisztelt földtulajdonosokat és használókat, hogy a parlagfű problémát saját területükön kiemelten kísérjék figyelemmel, tegyenek eleget növényvédelmi kötelezettségüknek, mert ez a növény rendkívül súlyos közegészségügyi, gazdasági problémák forrása. Tehát aki a törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, akár 5 millió forint növényvédelmi bírsággal is sújtható. A művelési kötelezettségüket elmulasztó földtulajdonosokkal földhasználókkal szemben a jogszabály közérdekű védekezés elrendelését teszi lehetővé. Ezen munkák költségei a földtulajdonost terhelik.