"Szabadság, egyenlőség, testvériség!”
2017. március 20. 11:33

Március 15.: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, melynek célja hazánk függetlenségének kivívása és az alkotmányos állami berendezkedés megteremtése volt.

Az 1840-es évek második fele Európában nehéz időszak volt. 1848 tavasza, a „népek tavasza” egy-két kivétellel minden államban forrongó hónapokat hozott. A változásokat követelő tömegek elképzeléseit a századelőtől egyre inkább megizmosodó nemzeti öntudat kialakulása is erősítette. Magyarországon polgári alkotmányt, jogkiterjesztést, a feudális rend felszámolását és függetlenséget kívánták elérni. A Pesten kitörő forradalom „fundamentumát” a 12 pont fogalmazta meg. A jól megfogalmazott reális követeléseket támogató érzéseket számunkra a Nemzeti Dal fejezhetii ki a leghűségesebben.

Mezőkovácsházán ezen a napon a városi önkormányzat rendezésében emlékezett meg a település az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójáról.

A református templomban 10 órakor Molnár Virág lelkész asszony ünnepi istentiszteletet tartott, az ünnepségen Fekete István orgona játékával működött közre. A templom előtti kopjafánál a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. osztályos tanulói adták elő ünnepi műsorukat. Ünnepi beszédet Nagyné Csiffári Anna, gazdasági vezető mondott.

Az ünnepség zárásaként a város intézményvezetői, a képviselő testület tagjai, a politikai pártok és civil szervezetek delegáltjai, valamint a nemzetőr élő leszármazottai helyezték el koszorúikat a szabadságharcban résztvevő és elhunyt Jassik Lajos honvéd őrmester síremlékénél.

 

 
Ügyintézés