Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat alakul
2016. december 30. 09:18

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat alakul

2016. november 30-án Mezőkovácsházán megalakult a helyi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Előkészítő Munkacsoport.

Települési ifjúsági önkormányzatot az adott helyen élő fiatalok érdekképviseletéért alapítják.

Célja, hogy a jövő polgárai már fiatal korukban elsajátítsák a település ügyeivel való felelős foglalkozást, és hogy már ekkor megtanulják a közös, a csoportos érdekérvényesítés megfelelő formáit és sikeres eljárásmódjait.

További célja még, hogy az aktív fiatalok állampolgári képességei fejlesztésének gyakorlóterepet nyújtson. Működésük során nem általános elvi, hanem gyakorlati kérdésekkel szükséges foglalkozniuk, tennivalóikat meghatározni és megvalósítani valódi terepen, a település hétköznapi viszonyai között kell.

A települési ifjúsági önkormányzat működésével segíti az általa képviselt korosztály életét, szervezi a korosztályon belüli és a korosztályok közötti kapcsolatokat, képviseli választóinak érdekeit minden lehetséges és szükséges helyen és helyzetben.

A település felnőtt Képviselő-testületével szoros együttműködésben érdemes dolgozniuk, hiszen a település bármilyen ügyében a felnőttek önkormányzata az illetékes. A gyermekeket és a fiatalokat érintő témákban a felnőtt testület tanácsadóinak tekinthetők.

Ennek az elgondolásnak a mentén alakult meg Mezőkovácsházán a városi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK) Előkészítő Munkacsoportja.

A megalakulás előzményeiről és körülményeiről a munkacsoport vezető tagja a 15 éves Hunyadi János Közoktatási Intézmény tanulója, Matuz Ádám beszélt.

„Ifjúsági munkámat tavaly kezdtem, mint diákönkormányzat elnökhelyettes. Érdekelt a diák közösségi munka, a közösség szervezés, így találtam rá a más helyeken már sikeresen működő GYIÖK kezdeményezésekre. Úgy gondoltam, hogy egy helyi szervezet létrehozása Mezőkovácsházán is előremozdítaná az ifjúsági érdekképviseletet. A szervezés bő egy évig tartott, kihasználva a közösségi médiát, az ötletet pártoló társaimmal a facebook-on népszerűsítettük a lehetőséget, tagokat toboroztunk, alapdokumentumokat fogalmaztunk. Különféle programokkal (történelmi klub, karácsonyi ünnepség) próbáltuk meg aktivizálni a megszólított korosztályt. November 30-án hat taggal megalakítottuk az előkészítő munkacsoportunkat, melynek vezetőjévé választottak. December elején Ifjúsági Napot tartottunk, ahol játékokkal, filmklubbal, kézműves foglalkozással, közös tornával és vendéglátással vártuk az érdeklődőket. Mindemellett a város kisebbik településrészén, Reformátuskovácsházán is létrehoztunk egy részmunkacsoportot. A hónap közepén vendégünk volt Volom András, Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte, aki pozitívan értékelte a kezdeményezésünket. Távlati célunk, hogy a járás minden településén elősegítsük a helyi GYIÖK-ök megalakulását, amely majd előfutára lesz egy Járási Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak, ami reményeink szerint fontos építőköve lesz az egyelőre még csak terveinkben körvonalazódó Dél-Békési Gyermek- és Ifjúsági Tanácsnak. Szerencsés körülménynek érzem, hogy elképzeléseinkben támogatásra találtunk a térség polgármestereiben. Szeretnénk felrázni a környék fiatalságát, hogy mi magunk tegyünk azért, hogy itt helyben is tudjunk nagy dolgokat elérni a közösség érdekében.”Kép- és témaforrás: Matuz Ádám
Ügyintézés