Dél-békési Tehetségsegítő Tanács
2017. augusztus 08. 15:40

Dél-békési Tehetségsegítő Tanács
A Dél-békési Tehetségsegítő Tanácsot 2016 áprilisában hozták létre a mezőkovácsházi és orosházi járás állami köznevelési intézményei.

A tanács célja, hogy Dél–Békés területén összefogja a tehetségsegítő tevékenységeket célzó kezdeményezéseket, segítse tagjai tehetséggondozó –fejlesztő munkáját, valamint támogassa a szakmai, társadalmi és gazdasági erőforrások összehangolását, segítve ezzel a tehetséges fiatalok érvényesülését. A szerveződés további célja a fiatalok minél szélesebb körben történő támogatása, lehetőségek biztosítása számukra a tehetségük kibontakoztatására.

A Dél-békési Tehetségsegítő Tanács 2016/2017-es első tanévi munkáját jelentős mértékben segítette a Nemzeti Tehetség Program részeként az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” pályázati kiírásra. A hálózatfejlesztésre (mint pl. tehetségpontok létrehozása, továbbfejlesztése) irányuló mentortevékenység összhangban áll a térség tehetséghálózatának komplexitásra törekvő elképzeléseivel.

A „Nyitott iskola, nyitott tanulói társadalom” című, NTP-HTT-16-0025 azonosító számú pályázat a támogató döntése alapján 1 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A júniusban záruló projekt hozzásegítette a most alakult szövetséget ahhoz, hogy a tanévben kialakítsa működését, továbbá együttműködéseket hozzon létre a társadalom különböző szereplői között, segítse a jó gyakorlatok egymástól történő átvételét, szakmai programok tartását, támogassa működésének önkontrollos hatásvizsgálatát és a tanács tagjai között lévő tehetségpontok támogatását. Így valósulhat meg a dél-békési nevelési- oktatási intézmények közötti szakmai tartalom-fejlesztés, szakmai konferencia sorozat, műhelyek, workshopok, bemutató rendezvények szervezése. Azonfelül kialakításra került egy szakmai és információs weboldal online információ- és tartalomszolgáltatással.

A megtartott tehetségműhely bemutatók által az érdeklődők megismerhették a tanács tehetségpont tagjainak jó gyakorlatait. A tehetségsegítők szakmai fejlődésének támogatása érdekében - további pályázat révén - egy csoportos képzési tréningre is lehetőség nyílt, ahol dr. Balogh László, a hazai tehetséggondozás kiemelkedő alakja tartott foglalkozást. A térségben élő tehetséges fiatalok közül többet az "50 tehetséges magyar fiatal programba”, másokat a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink” pályázat támogatottainak körébe javasolt a tanács.

A Dél-békési Tehetségsegítő Tanáccsal a befogadó/kapcsolattartó Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 68/381-366-as telefonszámán, vagy a dbtst@tehetseg.info email címen vehető fel a kapcsolat.
Ügyintézés