Vidéki Fejlesztési Terület

Nemzetközi klinikai találkozó a növényi genetikai erőforrások fenntartható használatáról. A találkozón 58 kiemelkedő tudós és kutató vett részt 16 országból: Izrael, Magyarország, Cseh Köztársaság, Szerbia, Ausztria, Örményország, Lengyelország, Marokkó, Moldova, Grúzia, Törökország, Fehéroroszország, Spanyolország, Lettország, Litvánia és a Szlovák Köztársaság. A Program 26 előadást tartalmazott a genetikai erőforrások értékeléséről, megőrzésükről, valamint a gazdálkodásban és a táplálkozásban való tartós felhasználásról. A poszter szekcióban 26 poszter prezentáció került bemutatásra, amelyek nemcsak a gabonafélék, takarmányok, hüvelyesek, hanem az orvosi és aromás növények, szőlők, gyümölcsfajták és még sok más kérdéssel foglalkoztak. A szemináriumon Dr. Ing is részt vett. Elena Glvachova, a FAO európai és közép-ázsiai regionális munkahelyének képviselője Dr. Avetik Nersisyan, valamint az atomerőmű doc alapigazgató-helyettese. Ing. Jaroslav Slame, CSC. A meghívót a V Enterprv Piestany ing volt munkatársai is elfogadták. Július Rychtárik DRSC. csakúgy, mint az ING. Severin Kubinec, PhD. 20 évvel ezelőtt létrehoztuk a gene pénzintézetet. Az előadásokból, valamint a poszterbeszélgetésekből megjelent egy absztraktkönyv.Vidéki Fejlesztési Terület

Keretegyezmény a Kárpátok biztonságáról és tartós fejlődéséről

A Kárpátok Európa legnagyobb hegyvidékei közé tartoznak. Ugyanabban az időben, a nagy elegancia egyedülálló, természetes forrását képviselik, ökológiai érték, valamint a legtöbb folyó forráshelye. Emellett ökológiai, gazdasági, kulturális, rekreációs és környezeti légkört teremtenek Európa szívében, amelyet sok ember és ország osztozik. A Kárpátok Egyezmény elősegíti a tartós fejlődést, valamint biztosítja a Kárpátok területét. Hét Kárpát-nemzet (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna) írta alá. Ez egy többszintű irányítási eszköz, amely a Kárpátok teljes területét lefedi. Az Alpesi Egyezmény mellett ez a második szubregionális egyezmény a hegyvidéki térség biztonságáról és tartós növekedéséről világszerte.

Az egyezmény célja

Az egyezmény struktúrát biztosít a részvétel szinkronizálásához és a multiszektorális tervhez. Ez egyben platform a közös tartós előrelépési megközelítésekhez, valamint vitafórum az összes érdekelt fél közötti vitához. A regionális közösségektől, valamint számos nem kormányzati szervezettől a regionális és nemzeti állami szervekig, az Európai Unió intézményei, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete. Az egyezményben részt vevő nemzetek közös víziója egy átfogó terv és együttműködés keresése a Kárpátok védelmének és tartós fejlődésének biztosítása érdekében. Az életminőség javításának, a helyi gazdasági klíma és a környék javításának, a természeti értékek és a társadalmi örökség védelmének kéz a kézben kell járnia a Kárpát-térséggel.

Az egyezmény háttere

Az egyezmény véglegesítését számos esemény előzte meg. 2001-ben Ukrajna kormánya felkérte az ENSZ Légkörprogramját (UNEP), hogy támogassa a Kárpát-nemzetek (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia és Ukrajna) közötti kormányközi vizsgálati folyamatot annak érdekében, hogy a Kárpát-hegységről szóló nemzetközi egyezményt elfogadásra küldjék a 2003-ban megtartott ötödik lelkipásztori találkozó során. Az első jelentős lépés az alpesi-Kárpát partnerség fejlesztése volt. Ez az együttműködés a hegyek nemzetközi évében (2002) kezdődött, és a toronymagas Konvent elnöklő országa, Olaszország is támogatta.Az egyezmény háttere

Az előzetes informális találkozót az ukrán szövetségi kormány szervezte 6.-7. 2001.November. A konferencia résztvevői felhatalmaztak egy listát azokról az együttműködési helyszínekről, amelyekből a Kárpáti környezet profitálhat. A Kárpátok közötti hivatalos tárgyalások, amelyeket az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja támogatott, valamint Ausztria, Olaszország, Liechtenstein és Svájc is támogatott, 5 elsődleges konferencián zajlottak. Számos világméretű szervezet, tudományos intézmény és nem kormányzati szervezet ténylegesen segítséget nyújtott a megállapodási eljáráshoz, beleértve az Európai Akadémiát (EURAC) Bolzanóban, Olaszországban, ahol az Alpesi Egyezmény Titkárságának tudományos és funkcionális központja található.

A Kárpátok védelméről és fenntartható növekedéséről szóló szerkezeti egyezményt végül 2003 májusában Kijevben, az európai környezet miniszteri szemináriumon hatékonyan fogadták el. A települések arra kérték az UNEP-t, hogy folytassa az egyezmény szolgálatainak nyújtását, ideértve az ideiglenes titkárság segítségét is. Ausztria valójában támogatást, valamint a Bécsi titkárság székhelyét ajánlotta fel. Aztán az 1. napon. 2004 májusában megnyílt a Kárpátok egyezmény Titkársága Bécsben, az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának telephelyén.

Egyezmény szervei

Az egyezmény szervezeti felépítésének keretében számos testülete készül. A fő szerv az események Konferenciája (rendőrség), amely az egyezmény struktúráján belül választ. Minden párt kiállt. A rendszeres konferenciákat általában 3 évente tartják. Eddig az események találkozójának (COP) 5 ülését ténylegesen megtartották: rendőrség 1 Kijevben, Ukrajnában (11.-13. december 2006), rendőr 2 Bukarestben, Romániában (17.-19. 2008. június), 3. rendőr, Pozsony, Szlovákia (25.-27. Május 2011), rendőrség 4 Mikulov, Cseh Köztársaság (23.-26. szeptember 2014), valamint a rendőr 5 Lillafureda, Magyarország (10.-11. 2017. október). A COP utolsó konferenciájára 25.11.2020-án került sor online a COVID – 19 járvány eredményeként. Kezdetben az ülést 14 napra kellett felfüggeszteni.-16. Szeptember 2020-ban Rzesz-ban (Lengyelország).

A rendőr felelős az egyezmény jegyzőkönyveinek és módosításainak engedélyezéséért. Ugyancsak felelős az egyezmény alárendelt szerveinek fejlesztéséért. Meghatározza a politikai utasításokat, dönt a munka programjáról az egyezmény költségvetési terve mellett. Azt is felülvizsgálja, valamint támogatja a végrehajtását az egyezmény, valamint annak módszereit. A másodlagos testületeket a Kárpát-egyezmény Végrehajtó Bizottsága (CCIC), valamint a Kárpát-egyezmény működő csoportjai képviselik. Ezeket valójában a felek szemináriuma hozta létre, hogy technológiai hozzájárulást, információkat, valamint útmutatást nyújtson a Kárpátok védelmével és fenntartható növekedésével kapcsolatos kapcsolódó konkrét kérdésekről. A Kárpátok egyezmény alkalmazási Bizottsága az Egyezmény részes feleinek képviselőiből áll, és évente legalább egyszer ülésezik. Felelős a cop tervválasztások elkészítéséért, amely magában foglalja a protokollok, technikák vagy különféle egyéb eljárások előmozdítására vonatkozó ajánlásokat, valamint az egyezmény céljainak eléréséhez megfelelő áttételeket. Ezenkívül a CCIC ellenőrzi, hogy az események megfelelnek-e az egyezmény előírásainak, valamint jegyzőkönyveinek. Rendőrségi üléseket is szervez. Összesen nyolc működő csoport működik: a biodiverzitás és a táj változatosságának megőrzésével és tartós felhasználásával kapcsolatos munkabeszüntetés, a területi fejlődéssel foglalkozó munkacsoport, a gazdálkodással és a vidékfejlesztéssel kapcsolatos munkabeszüntetés, a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos munkabeszüntetés, a fenntartható piaccal, energiával, közlekedéssel és infrastruktúrával foglalkozó munkacsoport, a tartós turistával kapcsolatos munkabeszüntetés, a társadalmi örökség és hagyományos megértés, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással foglalkozó munkacsoport.

Az egyezmény részes feleinek fő indulási és szolgáltató központját a Titkárság hozza létre. Támogatja az egyezmény különböző szerveinek munkáját, felelős az egyezmény munkaprogramjának koordinálásáért, és segíti a projektek előkészítését és végrehajtását. Ezenkívül megkönnyíti az egyezménnyel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatos kutatást, kommunikációt és információcserét, valamint az egyezményről szóló jelentések elkészítését a COP számára. Képviseli az egyezményt és koordinálja a nemzetközi kapcsolatok keretében folytatott tevékenységeket. R-Től. 2004 óta a Titkárság tevékenységét a bécsi székhelyű ENSZ Környezetvédelmi Program (UNEP) (2004-ig). 2014 „ad interim”). A titkárságot az Európai Akadémia (EURAC) is segíti Bécsi irodáján keresztül.

Az egyezmény működésének elve

A Kárpát-egyezmény kétlépcsős Keretegyezmény-jegyzőkönyv megközelítést követ. Míg a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlődéséről szóló Keretegyezmény általánosabb rendelkezéseket tartalmaz, a felek az egyezmény keretein belül javaslatot tehetnek az egyezményhez csatolt, konkrét alapvető kötelezettségeket tartalmazó jegyzőkönyvekre. A jegyzőkönyveket a COP ülésen jóvá kell hagyni és alá kell írni. Ezek jelentik a legfontosabb eszközöket az Egyezmény által megállapított fő elvek végrehajtásához. A Felek Konferenciája eddig öt jegyzőkönyvet hagyott jóvá: a biológiai sokféleségről szóló jegyzőkönyvet, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyvet, a fenntartható turizmusról szóló jegyzőkönyvet, a fenntartható közlekedésről szóló jegyzőkönyvet és a fenntartható mezőgazdaságról és vidékfejlesztésről szóló jegyzőkönyvet.

Szólj hozzá!