Nem fontosra, a legfontosabbra szövetkezett a kormányhivatal a Magyar Vöröskereszttel
2018. október 10. 14:56

A legfontosabb, az emberi élet védelme érdekében fogott kezet, s parafálta együttműködését a Békés Megyei Kormányhivatal a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével. Tették mindezt – stílszerűen – a természeti katasztrófák elleni védekezés világnapján, hiszen az ENSZ 1987 évi határozata alapján minden esztendő októberének második szerdája bolygónk sérülékenységére, az érte viselt felelősségre figyelmezteti az emberiséget.

Az együttműködés aláírását megelőzően a Békés Megyei Kormányhivatal mintegy hatvan dolgozója nyújtotta karját a vérellátó szolgálat munkatársainak, nem sokkal dél előtt pedig a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai adták vérüket önzetlenül, embertársaikért.
- A kormányhivatal társadalomszervező, közösségépítő feladatkörében eljárva nyújt kezet a karitatív, humanitárius, civil szervezeteknek. Példamutató az áldozatvállalás, kötelezettségvállalás, amit a Magyar Vöröskereszt önzetlenül tesz leginkább rászoruló embertársainkért. Számomra a cselekvőképességük, a mozgósíthatóságuk, illetve a gyors reagáló képességük a leginkább csodálatra méltó - hangsúlyozta a Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöki tisztségét is ellátó Takács Árpád.

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a katasztrófák elleni védekezés világnapja apropóján köszönetet mondott az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati tűzoltóságok, a járási mentőcsoportok, illetve a katasztrófavédelem munkatársainak is az elvégzett munkájukért.
„Vöröskereszt, mit is jelent?/ A haldoklónak égi jelet,/ a hontalannak alvóhelyet./ Az éhezőnek egy kenyeret,/ mindenkinek új életet./ Árvíz során homokzsákot,/ tűzvész során oltott lángot./ Szeretet annak, ki sosem látott,/ ölelést annak, ki csak arra vágyott./ Játékot a kisgyereknek,/ önbizalmat, ha kinevetnek./ Nyugalmat az elveszettnek,/ a boldogsághoz elvezethet./ Ezt és még rengeteget,/ ezt jelenti a Vöröskereszt.” – idézte Csipai Balázs költő sorait köszöntőjében dr. Párducz László.
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete elnöke kifejtette, hogy a siker, a kulcs mindenekelőtt a párbeszéd, a konzultáció. Az együttműködési megállapodás a kormányhivatal és Vöröskereszt között arról szól, hogy a két szervezet segíti egymás munkáját nem csak az egészségvédelemben, hanem mindenhol, ahol van közös dolguk. Ilyen terület az ifjúságvédelem, a katasztrófavédelem és a krízishelyzetek kezelése. Az élet és egészségvédelem mellett nagyon jelentős az egészségtudatosság növelése, a betegségek megelőzés.
-  A közös fellépéssel erősödik Békés megye egészségvédelme, hiszen Nyírő József szavaival: „Az élet nem tréfa. Azzal keményen szembe kell nézni. Az nehéz valóság, és könyörtelen.” - S amit Nyírő mondott: „Amíg nem én halok meg, addig nem érdekes és nem fontos a halál.” – Kérem, érezzék át, mi itt és most ezt a „nem fontosat” szeretnénk az eszméink és tetteink fontosságával és jelentőségével kifejezni és tenni – nyomatékosította beszédében dr. Párducz László elnök.
Az együttműködési megállapodást Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete igazgatója, dr. Párducz László, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete elnöke és Takács Árpád kormánymegbízott látta el kézjegyével.Ügyintézés