Lengyel győzelem a tartalékosok Békés megyei nemzetközi versenyén
2021. október 03. 15:15

Sárgarigók vonulása 2021. elnevezéssel, háromnapos nemzetközi járőrversenyt rendezett a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred alárendeltségébe tartozó 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj Békéscsabán és Gyulán, a hét végén. A megméretést – csapatban – a krakkói 11. Területvédelmi Dandár 111. Könnyűlövész Zászlóalja nyerte.
„Hogy ha életünknek van még egy célja, az a cél csak az lehet és semmi egyéb, hogy jövendőt biztosítsunk a magyar nemzet számára. Ehhez kérem a segítségüket, nem alamizsnaként, nem adományként, még azt is mondhatom, nem csak pénzben, de energiában, gondolatban, erőben, felelősségtudásban és felelősségvállalásban és a magyar kötelesség hűséges viselésében” – idézte Wass Albert gondolatait a járőrverseny záró rendezvényén Takács Árpád. A kormánymegbízott egy nappal a Magyar tartalékosok napja előtt, s térben és időben is Magyar Golgota „árnyékában” a bresciai hiéna által bitóra küldött vezérőrnagy-hadügyminiszter Aulich Lajos utolsó szavaira emlékeztette a résztvevő tartalékos katonákat: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam…”.
Önök éppen erre esküdtek: szolgálatra, mégpedig a legnemesebbre, a haza szolgálatára! Mert a honvédelem ma is nemzeti, össztársadalmi ügy és szüntelenül tennünk, dolgoznunk kell érte – hangsúlyozta Takács Árpád. Mint mondta, az utóbbi évtizedben jelentősen változott a geopolitikai helyzet – s miként szerte a világban, úgy hazánkban is – más tartalmat nyert a veszélyhelyzet és új értelmet a biztonság fogalma. Felértékelődött a (hon)védelem és a védekezési képesség biztosítása is. Magyarország Kormánya felismerte ezt, hiszen ezt a célt szolgálja az elmúlt 25 esztendő legnagyobb, legkomplexebb és legátfogóbb honvédelmi programja, a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. Ennek keretében 2022-re az ideihez képest 30 százalékkal emelkedik a honvédelemi kiadások összege, így jövőre először meghaladja az 1000 milliárd forintot.
A magyar és a lengyel nemzet – és ez egyfajta kelet-közép-európai sorsszerűség – mindig a keresztény Európa védőbástyája volt. Ma a Kárpát-medencében épülő, megújuló templomok a keresztény Európa fehérre meszelt védőbástyái, de azt is tudni kell, hogy amelyik ország nem tudja megvédeni magát, nem tudja megvédeni a határait, a kultúráját és az állampolgárait, az nem ország többé. Hazánk ma független, szabad, és Európa egyik legbiztonságosabb országa, de látni kell, hogy ezek egyike sem terem magától, és ezek egyike sem marad fenn áldozatvállalás nélkül. Erős honvédség nélkül nincsen erős Magyarország, jelentős önkéntes tartalékos állomány nélkül pedig nincsen erős honvédség – nyomatékosította a kormánymegbízott.
„A tartalékos katonai szolgálat és az arra építkező területvédelmi erők új képességgel gazdagították a Magyar Honvédséget, ezzel is erősítve hazánk függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelmét” – hangzott el a Magyar tartalékosok napja alkalmából Benkő Tibor honvédelmi miniszter és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka által jegyzett, a rendezvényen felolvasott köszöntő levélben.
Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) elnöke kifejtette: a szervezet új szintet lépett a civil társadalommal való kapcsolatépítésben. Beszédében a szövetség korábbi elnökéről a három éve elhunyt, méhkeréki gyökerekkel rendelkező néhai Borszéki Tivadar nyugállományú vezérőrnagyról is megemlékezett, akinek a nevét immáron közterület viseli a többségében románok lakta településen.
Ma már több mint 11 ezer önkéntes katonája van a Magyar Honvédségnek, az önkéntes tartalékos rendszer sikeres – hangsúlyozta a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnok-helyettese. Apáti Zoltán dandártábornok elmondta: még öt év sem telt azóta, hogy létrejött ez az új szolgálati forma, területvédelmi tartalékosaink pedig már több nemzet fiaival közösen megrendezett gyakorlatokon és missziós feladatokban is részt vesznek, Koszovóban pedig két szakasz tartalékos teljesít szolgálatot.
A Sárgarigók vonulása elnevezésű verseny keretében tereptani ismeretekből, harctéri elsősegélynyújtásból, gyakorló kézigránátdobásból, harcászatból és területvédelmi ismeretekből, fegyverismeretből, akadálypálya és lövészeti feladatokból adtak számot felkészültségükről, tudásukról a résztvevő tartalékosok, csapatok. Lövészetben Magyar Szabolcs tartalékos hadnagy nyert, a legeredményesebb női versenyző Stoff Judit tartalékos törzsőrmester, a legeredményesebb lengyel versenyző Mateusz Szlosek lett. A csapatok versenyében fegyverismeretből a 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj csapata (Bács-Kiskun), 6 kilométeres menet kategóriában a 3. Oláh Sándor Területvédelmi Zászlóalj csapata (Hajdú-Bihar), míg akadálypályán a 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj csapata (Békés) nyert különdíjat. A Sárgarigók vonulása 2021. nemzetközi járőrversenyt a Krakkói 111. Könnyű Lövész Zászlóalj csapata (Lengyel Területvédelmi Erők) nyerte. Második helyen a 19. Horváth József Területvédelmi Zászlóalj csapata (Tolna) végzett, harmadik a 19. Szalontai Ferenc Területvédelmi Zászlóalj csapata (Győr-Moson-Sopron) lett.Ügyintézés