Jövőnk a gyermek – könyvbemutató a kormányhivatalban
2020. szeptember 04. 15:30

Nincs más fontosabb kérdés, mint az, hogy egy nemzet hogyan tudja önmagát reprodukálni. Mi mindannyian egy erősödő, fejlődő magyar nemzetben, Békés megyében hiszünk és az örök isteni parancsra hallgatva a megszületendő életek oldalán állunk – hangsúlyozta a Jövőnk a gyermek című kiadvány könyvbemutatóján Takács Árpád kormánymegbízott.

A Békés Megyei Önkormányzat által szervezett rendezvényen dr. Zseni Annamária pszichiáter és dr. Benda József népességkutató, a kötet egyik szerzője, szerkesztője is előadást tartott.
Kvintesszenciájában is súlyos kiadványt tart kezében az olvasó. A Gyermek és Családbarát Magyarországért Alkotó Műhely (CSAM) ugyanis igen nagy fába vágta a fejszéjét, amikor a hazánkat is sújtó népesedési krízishelyzetből kivezető út kutatásába kezdett. Sok éves szakmai előkészítés, több száz kutató összehangolt munkája eredményeként, a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány kiadásában, dr. Benda József és professor emeritus dr. Báger Gusztáv szerkesztésében tavaly látott nyomdafestéket a most bemutatandó kötet, amely teljes vertikumában górcső alá a veszi a magyarországi népességfogyást. Vizsgálja annak gazdasági, történelmi, szociológiai, lélektani, kulturális okait, összefüggéseit, társadalom- és nyugdíjbiztosítási aspektusait, kutatja a lehetséges következményeket s felvillantja a lélekszám-fogyatkozás megállításának módjait, szükséges eszközrendszerét is – méltatta a kötetet Takács Árpád.

A kormánymegbízott kifejtette: nemzeti imánk szerzőjével hiszem és vallom, hogy: „Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít.” Magyarország kormánya immáron tíz esztendeje szoros szövetséget kötött a családokkal és az örök isteni parancsra hallgatva a megszületendő életek védelmére kelt, emellett tett hitet, gyermekeinkre építi hazánk jövőjét – folytatta. Ez ezredéves múltunk, keresztény hitünk és kultúránk, nemzetünk megmaradásának záloga itt a Kárpát-medencében. Ez a nemzeti megmaradásunkért vállalt felelősség cselekvő szolgálata. E célt szolgálja a Családvédelmi Akcióterv: a CSOK-tól kezdve a nagyszülői gyeden keresztül, a négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességén át valamennyi elemével, de ide sorolandó a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása és a jelzáloghitelekhez nyújtott támogatás egyaránt. Illeszkedik a sorba a bölcsőde és óvodafejlesztési program, amelynek keretében százával újultak és újulnak meg szerte az országban ezen intézmények – emelte ki a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.
A nemzet jövője a gyermekben rejlik. Az anyának olyan szorosan kell őt magához ölelnie, hogy tudja, ez az ő világa. Az apának pedig fel kell vinnie a legmagasabb hegyre, hogy lássa, milyen ez a világ. Mindez azonban alázat és áldozatvállalás, szolgálat és lemondás nélkül elképzelhetetlen. Kőváry Anett újságíró szavait idézve ugyanis: „Az anyaság alázat. Szolgálat és lemondás. Élethosszig tartó aggódás. Önismereti lecke. Kétkedés és hit magadban. A hited őbenne. Az ő hite tebenned. Bizonytalanság és bizonyosság egyszerre. Könnyek a zuhany alatt. Végtelen fáradtság. Végtelen káosz és mindent elsöprő harmónia. Ismeretlen szívelszorulás. A szeme a szívedben. A hangod az övében. A mosolya mindenhol. Az illata a lelkedben. Szövetség vele. Az anyaság kötelék. Ragaszkodás és elengedés. Kérdések magadnak, válaszok magadtól. Az anyaság áldozat. És mindenekelőtt hála. Hála annak, akit megszültél; és annak, aki téged megszült.”
E gondolatok tükrében nyernek még inkább értelmet Gárdonyi Géza, az apaság, az atyai aggódás lényegét összefoglaló sorai, miszerint: „Akinek a nyakát soha nem ölelte át kisgyermeki kéz, akinek sohse mondta gyermeki ajk: apám; aki soha nem remegett a halál árnyékában egy gyermekért, aki soha nem borult lelkében Isten elé a gyermek megmaradásáért hálából, az olyan ember töredéket kapott az érzések világából.” – tette hozzá Takács Árpád.
Bízom benne, hogy van valódi kiút a demográfiai krízishelyzetből, ennek letéteményesei mi vagyunk, hiszen a miénk a felelősség, hogy a gyermekeinknek álmai legyenek. A mi felelősségünk az, hogy gyökereket és szárnyakat adjunk, de leginkább gyökereket – húzta alá a kormánymegbízott.

A gyermekvállalás nem terhesség, hanem áldott állapot. A gyimesi csángó nyelvjárásban, aki gyermeket vár „jövője van”, „élő napja van” – hívta fel a figyelmet Szebellédi Zoltán, a Békés megyei közgyűlés alelnöke.
A gyermek érték, a sokgyermekesség nem a szegénység szinonimája. A Családvédelmi Akcióterv hét pontját eddig több mint kétszázezer család vette igénybe Magyarországon – részletezte Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.
A kormányzati intézkedéseknek köszönhetőn lassult a lélekszám csökkenés, de áttörést még nem sikerült elérni – tudatta Zalai Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke.
Dr. Zseni Annamária pszichiáter A magyar nemzet lelkiállapota a történelmi folyamatot tükrében című előadásában rávilágított: a gyermekvállaláshoz szemléletváltásra van szükség, elengedhetetlen a bizalom és a biztonság, a teremtő erő megléte.
Dr. Benda József népességkutató A népességfogyás társadalmi folyamatai és megállapítása című előadásában – egyebek mellett – a hivatásos szülők programról (HISZÜK) is beszélt.Ügyintézés