Terítéken a vidék jövője: nemzetközi vidékfejlesztési tudományos konferencia a kitörési lehetőségekről
2018. november 08. 13:53

A Békés Megyei Kormányhivatal karöltve a Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Karával, a Temesvári Bánát Egyetem Agrármenedzsment Karával, az aradi Aurel Vlaicu Egyetemmel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságával idén immáron másodízben rendezett nemzetközi, tudományos konferenciát Szarvason, amelyen a szakemberek a magyar vidék – így szűkebb pátriánk égető sorskérdéseire –, kitörési lehetőségeire keresték a választ. Dr. Viski József helyettes államtitkár szavaiból az is kiderült, hogy csak az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programja keretében 2014-2020 között, 1 300 milliárd forint biztosított a magyar vidék fejlesztésére.
A Szent István Egyetem Tessedik Campusán megrendezett nagyszabású rendezvényen az agrár vidékfejlesztés valamennyi szereplője részt vett, ugyanis a Magyar Államkincstár mint agrár- és vidékfejlesztési kifizető ügynökség, illetve a helyi Leader Egyesületek is meghívást kaptak a nemzetközi tudományos konferenciára.

,,A magasabb (helyi) hozzáadott érték, mint a vidék kitörési lehetősége” elnevezésű konferencia nevesített célja, a magyar vidék felzárkózási folyamatának segítése volt. A szervezők a tanácskozás középpontjába a hozzáadott érték növelését emelték, amely lehetőséget teremt a vidék társadalmi és gazdasági problémái – a foglalkoztatás bővítés, a népesség megtartás, illetve a versenyképesség növelés – kezelésére.
- A vidék népességmegtartó ereje szempontjából is nagyon fontos a magasabb, helyi hozzáadott érték. Sajnálatos módon, a rendszerváltást követően a magyar feldolgozóipar nagyon visszaszorult, ezen kell változtatnunk – hangsúlyozta a köszöntőjében a rendezvény egyik házigazdája dr. Palkovics László, a Szent István Egyetem rektora.
- Mi hiszünk abban, hogy a tudomány és a gyakorlat egy szerves egységet kell alkosson, ez lehet a jövő záloga. Éppen ezért, tavaly hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre a nemzetközi vidékfejlesztési konferenciát, és bízunk abban, hogy képzéseivel a Szent István Egyetem is nagyban hozzájárul a vidék népességmegtartó erejének növeléséhez – nyomatékosította a rendezvény másik házigazdája dr. Futó Zoltán.
A Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Kara dékánja azt is kifejtette, hogy a nemzetközi kapcsolatok, illetve konferenciák azért is fontosak, mert más országok, vidékek jó gyakorlatait is meg lehet ismerni, hasznosítani.
Dr. Teodor Cilan, az aradi Aurel Vlaicu Egyetem rektorhelyettese dr. Ramona Lile rektor üzenetét tolmácsolta és köszönetet mondott az együttműködésért, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága képviseletében Závoda Ferenc alelnök köszöntötte a konferencia résztvevőit.
- A mai konferencia az élet valós problémáira, valós válaszokat, valós megoldásokat keres. Fejlődési pályára kell állítanunk a megyét, hiszen fontos, hogy húsz év múlva is legyen, aki megműveli az ország éléskamrájának is nevezett Békés megyei, jó minőségű földeket. Békés megye lakossága 1941-ben 466 ezer volt, míg 2017-ben 338 ezer lakost tartottak nyilván. Ezt a folyamatot meg kell állítanunk – húzta alá köszöntőjében dr. Rákóczi Attila.
A Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója a Szent István Egyetem vezetőinek: dr. Palkovics László rektornak és dr. Futó Zoltán dékánnak a kormányhivatal és az egyetem közötti eredményes együttműködés elismeréseképpen díszokleveleket nyújtott át.
Ugyancsak a Szarvason megrendezett II. Nemzetközi Vidékfejlesztési Tudományos Konferencián parafálta az együttműködését a Temesvári Bánát Egyetem, illetve a Szent István Egyetem. Az együttműködést szentesítő megállapodást dr. Ioan Brad, a Temesvári Bánát Egyetem dékánja, illetve dr. Palkovics László, a Szent István Egyetem rektora látta el kézjegyével. A két tudományegyetem együttműködésének kiemelt területe a víz- és környezetgazdálkodás, a vidék- és területfejlesztés, de a mezőgazdasági kutatások témájára, valamint a hallgatói, oktatói mobilitási programokra is szövetkeztek.
A plenáris ülés keretében dr. Ioan Brad dékán a Temesvári Bánát Egyetem struktúráját, képzési rendszerét, eredményeit ismertette.
- A vidékfejlesztési program kiemelten koncentrál a népességmegtartásra, illetve a vidéki foglalkoztatottság növelésére. Globális trend az urbanizálódás, de ezt a folyamatot lehet lassítani. Ennek egyik eszköze a vidékfejlesztés, melynek fontos eleme a munkahelyteremtés helyben, illetve az infrastruktúrális feltételek megteremtése. A Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló 1 300 milliárd mintegy fele beruházási támogatás – hangsúlyozta előadásában dr. Viski József, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára.
Dr. Káposzta József, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja előadásában a XXI. században keletkezett új társadalmi szakadékokról: a technológiai, információs, tudás, közösségi és érzelmi szegénységről, de az okos vidék jellemzőiről, ismérveiről is beszélt.
Dr. Rákóczi Attila főigazgató a Békés Megyei Szakképzési Munkacsoport megalakulását és tevékenységét ismertette.
Délután négy szekcióban ülésekkel folytatódott a nemzetközi, tudományos konferencia. A Békés Megyei Kormányhivatal önálló szekciót vezetett, amelyben foglalkoztatási, növény- és talajvédelmi, vetőmaggazdálkodási, földművelésügyi, vidékfejlesztési témák egyaránt terítékre kerültek.


 
Ügyintézés