Önkéntes területvédelmi tartalékosok ünnepélyes eskütétele Békéscsabán: „101-es újratöltve”
2018. november 16. 18:03

Szikrázó novemberi napsütésben, napra pontosan száz esztendővel a Békéscsabai 101. Császári és Királyi Gyalogezred hazatérése után lélekemelő, parádés ünnepség keretében tettek katonai esküt pénteken, Békéscsabán a Szent István téren a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred kötelékébe tartozó 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj önkéntes területvédelmi tartalékos katonái. A magyar honvédség megalakulásának 170 évében megrendezett, „101-es újratöltve” elnevezésű rendezvényen Szabó László dandártábornok, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fontosságát hangsúlyozta.
Az 1883-ban alapított Békéscsabai 101. Császári és Királyi Gyalogezred 1914. augusztus 2-án vonult el a nagy háborúba. A harcok során az egység többször aratott fényes győzelmet és szenvedett el súlyos veszteséget, végleges felmorzsolódására nem került sor. A gyalogezred a világháborús harcokat lezáró fegyverszünet után zárt rendben, stratégiai verség nélkül hagyta el az Isonzó völgyét. A hazatérését felelevenítendő, a Gömöri Balázs százados vezette hódmezővásárhelyi katonazenekar zenéjére masíroztak be a Békés Megyei Károlyi Huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai a Szent István térre.
-       Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1918. november 16-án hajnali 3 órakor, 52 hónapnyi távollét után fegyelmezetten tértek haza Békéscsabára a 101 gyalogezred hős katonái. Nevük fogalommá vált a világháborúban. Ma leginkább a hősiességüket, a helytállást, az önfeláldozó hazaszeretet és a hadierényt kell kiemelnünk róluk – hangsúlyozta az önkéntes területvédelmi tartalékosok eskütételét követő köszöntő beszédében Szarvas Péter békéscsabai polgármester.
 
 -       Jóleső érzés látni, hogy Békéscsabán, az itt élők életének szerves része a történelem és katonahagyományok iránti érdeklődés és tisztelet. Köszönöm, hogy önökkel együtt tanúja és résztvevője lehetek egy olyan ünnepségnek, melyben a helytörténeti és hadtörténeti múlt, a jelen és jövő egyaránt megelevenedik... Mert a mai napon a múlt mellett megelevenedik a jelen és ajövő is, hiszen itt állnak önök előtt a Magyar Honvédség újonnan esküt tett tartalékos katonái… Hiszem és vallom, hogy az emberek biztonságérzete és az ország honvédelmi képessége is növekszik, ha az állampolgárok nem csak puszta szemlélői, hanem aktív résztvevői is a helyi védelmi feladatoknak – nyomatékosította beszédében Szabó László dandártábornok.
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese kifejtette: a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egy professzionális, technikai eszközeiben megújuló, valós tartalékkal rendelkező, hagyományait tisztelő, hazájukat szerető katonákból álló ütőképes haderő felépítését célozza. egy olyan haderőét, melynek helytállása, felkészültsége, felszereltsége, katonáinak hozzáállása minden helyzetben képes bizonyítani, segítséget nyújtani, békét és biztonságot garantálni a társadalomnak. – Nem titkolt célunk, hogy a Magyar Honvédséget egy olyan tiszteletreméltó szervezetté emeljük, amelyben szolgálni presztízst jelent, amelynek a feladatait, célkitűzéseit, törekvéseit a társadalom elfogadja, és amely mögött a haza védelme iránt felelősséget érző, azt támogató, a honvédség törekvéseivel és értékrendszerével szimpatizáló, tudásával a hazájáért tenni akaró társadalom áll – húzta alá a dandártábornok.
 
Az esküt tett katonákat a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata részéről dr. Alácsi Ervin János őrnagy, katolikus tábori lelkész, illetve Sajtos Szilárd őrnagy, tábori lelkész áldotta meg.

A rendezvény a hányatott sorsú, első ízben a 101. gyalogezred frontra vonulásának kilencedik évfordulóján, 1923. augusztus 2-án felavatott, az 1950-es években cséplőgéppel ledöntött, de 1956-ban a Forradalmi Tanács döntése alapján újraállított 101-es emlékműnél folytatódott, ahol Takács Árpád kormánymegbízott mondott megemlékező beszédet.
„Védelmezd a tűzhelyed, gyermekeidet, feleségedet, mint ahogy védelmeznéd magad… Ha véded magad, nincs mitől félned, mert veled az Isten és az igazság. De ha magadat nem védelmezed, az Isten maga sem véd meg.” – idézte Kossuth Lajos toborzóbeszédének gondolatait a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. – Hosszú és göröngyös út vezetett el napjaink Magyarországához. Ma hazánk biztonságos, szabad és független ország. De látni kell, hogy sem a biztonságot, sem a szabadságot, sem a függetlenséget nem adják ingyen. Ezek egyike sem jön létre magától, és ezek egyike sem marad fenn áldozatvállalás nélkül…Önök eskütételükkel a 101-es gyalogezred hősei előtt a legnemesebb módon tisztelegnek. Hiszen a mai napon a haza védelmére esküdtek fel. És ahogy a költő írta: „embernek a hon védésinél, nagyobb kegyet nem adhat már az ég.”… Ezért legyenek büszkék, elszántak, erősek és bátrak… Felkészültség, szív, elhivatottság és bátorság. Mától ez is a mottó – emelte ki megemlékező beszédében Takács Árpád.
 
A 101-es obeliszknél a Honvédelmi Minisztérium, a Békés Megyei Védelmi Bizottság, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba Megyei Jogú Város, a rendezvényen megjelent katonai alakulatok képviselői és több civil szervezet is elhelyezte a megemlékezés és a kegyelet virágait.Ügyintézés