Mi kell ahhoz, hogy mini bölcsődéje legyen a településnek?
2018. április 09. 12:33

A mini bölcsődék létesítésének lehetőségét a Kormány annak érdekében teremtette meg, hogy a kisebb települések ezen szolgáltatás biztosításával a családoknak élhetőbb környezetet teremtsen, helyben tartsa a fiatalokat, és ne kelljen dönteniük a gyermeknevelés és munkavállalás között, hiszen egyszerre megoldható a kettő.

A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, ezen belül a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.

A mini bölcsőde működhet állami, nem állami és egyházi fenntartású intézményként.  
A mini bölcsőde működtetése szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez - működési engedélyhez - kötött tevékenység.

A működést engedélyező szerv a megyei kormányhivatal, mely a működést akkor engedélyezi, ha
- a fenntartó becsatolta a szükséges dokumentumokat, iratokat;
- a személyi feltételek és a tárgyi feltételek megfelelnek a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek;
- a szakhatóságok (első fokon a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal, az építésügyi hatóság, a tűzvédelmi szakhatóság és a megyei kormányhivatal az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság) a szakvéleményükben hozzájárulnak a működtetéshez.
A működtetési engedélyeztetési eljárás során be kell nyújtani a mini bölcsőde szakmai programját.      A szakmai programot a Magyar Bölcsődék Egyesülete véleményezi, melynek díja 24. 000 Ft.

A mini bölcsőde szervezetileg működhet:
- önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként;
- bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként;
- többcélú óvoda-bölcsődeként; vagy
- többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként, feltéve, hogy többcélú óvoda-bölcsődeként való működtetésére nincs lehetőség.

Egy mini bölcsődében legfeljebb 7 gyermek nevelhető, gondozható. Ha a mini bölcsődében valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, abban az esetben a csoport létszáma 8 fő lehet. Ha sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátnak, akkor a csoport létszáma legfeljebb 5 fő lehet. Ha a nevelési év közben derül ki egy gyermekről, hogy sajátos nevelési igényű, akkor a jogszabályban megengedett csoport létszám a nevelési év végéig egy fővel túlléphető. Ha 2 vagy 3 sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, akkor a csoportlétszám legfeljebb 3 fő lehet.

A gyermekek ellátását csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka végzi.

A mini bölcsődében a kisgyermeknevelő heti 2 vagy 4 órában vezetői feladatokat is ellát szervezeti formától függően.

Bölcsődei dajka munkakörben az a személy alkalmazható, aki eredményesen elvégezte a bölcsődei dajka képesítési követelményeit tartalmazó rendeletben előírt tanfolyamot.
A kisgyermeknevelőnek és a bölcsődei dajkának érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal kell rendelkeznie.

Az önálló mini bölcsődében a fenntartó döntése alapján heti 20 órában lehetőség van intézményvezetőt alkalmazni, aki vezetői teendői mellett a gyermekek ellátását is segítheti.
A fenntartó a kisgyermeknevelő vagy a bölcsődei dajka betegsége vagy más váratlan helyzet esetén helyettest biztosít. A helyettesnek az adott munkakörhöz előírt képesítéssel és érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal kell rendelkeznie. A jogszabály lehetővé teszi, hogy amennyiben az adott munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel rendelkező személy nem áll rendelkezésre, abban az esetben a kisgyermeknevelőt helyettesítheti a többcélú óvoda-bölcsőde esetén az az óvónő is, aki a jogszabályban előírt 60 órás továbbképzésen részt vett, illetve a bölcsődei dajkát helyettesítheti az óvodai dajka.

A mini bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónakmegfelelően átalakított épületben. A mini bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak az alkalmazásával kell eljárni.
A mini bölcsőde tárgyi környezetének kialakításánál a 3 év alatti gyerekek életkori sajátosságait, szükségleteiket kell figyelembe venni.
A mini bölcsőde esetében a csoportszoba alapterülete minimum 3m²/fő.

A gyermekfürdőszoba a gyermekcsoportok számára közösen is kialakítható. Babakocsi tároló kialakítása is szükséges, ami több csoporthoz is kapcsolódhat. A szülők számára akadálymentes mosdót, a gyerekfektetők, játékok számára raktárhelyiséget kell biztosítani.

Biztonságosan elkerített, önálló udvarrész kialakítása kötelező a mini bölcsődében. Ha a többcélú óvoda-bölcsődeként működő mini bölcsőde az óvoda épületében kerül kialakításra, az udvaron elkülönített játszórészt kell kialakítani a három éven aluli gyermekek számára. A játszókertben kötelező mobil vagy beépített formában homokozót és mozgásfejlesztő eszközöket biztosítani. A homokozót a szennyeződéstől védeni kell.

Szükséges ezen kívül felnőtt öltöző, mosdó, WC helyiség a dolgozók részére. Külön mosoda nem szükséges, de a mosás lehetőségét biztosítani kell. Többcélú intézmény esetén az öltöző lehet közös a más területen dolgozókéval.

A mini bölcsődében főzőkonyhát vagy tálalókonyhát kell kialakítani attól függően, hogy helyben vagy kiszállítással biztosítják a gyermekek étkezését. Tálaló-mosogató, ételhulladék tároló kialakítása is szükséges.

A mini bölcsőde helyiségeinek berendezése során a gyermekek életkori sajátosságait, a biztonságot, az egészségügyi és pedagógiai szempontokat kell figyelembe venni.
A csoportszobák berendezésénél a gyermekek életkori sajátosságaiból adódó szükségleteket kell figyelembe venni.
Egy csoport részére gyermeklétszámhoz, valamint a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodóan bölcsődei fektetőket, gyerekágyat, 1 db hempergőt, 2 db 4 személyes, állítható magasságú bölcsődei gyerek asztalt, 8 db állítható magasságú, támla nélküli bölcsődei gyermek széket, a játékok elhelyezésére 4 db bölcsődében ajánlott nyitott játéktároló polcot ajánlott beszerezni. A csoportszobában gyerekheverő, szivacs párnák alkalmasak a puhasarok, elkülönülésre alkalmas kuckók kialakítására.
A gyermek fürdőszobát 2 kis vécével, 2 kiscsappal és kisméretű káddal célszerű felszerelni. Szükséges berendezési tárgyak a pakolóasztal (ami lehet mobil is), 8 részes törölköző-, fésű-, pohártartó, a pelenkák, váltóruhák tárolására alkalmas fiókos szekrény vagy polc. Egy állótükör és a mosdókagylók fölé egy fekvő tükör is szükséges. A fürdőszoba felszereléséhez tartozik a gyógyszer szekrény.

A gyermeköltöztetőben a gyermekeknek külön-külön, elkülönített cipőtárolási lehetőséggel, öltözőszekrényt kell biztosítani. Attól függően, hogy hány csoport használja a helyiséget 1 vagy két pelenkázó asztal, gyermeköltöző pad vagy szivacs, fogas és egy hirdetőtábla szükséges.
A játékok elhelyezésénél figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. A gyermekek önálló választását szolgálja a jól látható, nyitott polcokon történő elhelyezés.
A mini bölcsődében a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítéséhez kapcsolódóan különböző textíliákat és az étkezésekhez edényeket szükséges biztosítani. Kis és nagyméretű takaróból egyaránt 2-2 db, ágyneműhuzatból mindkét takaró mérethez 3-3 db, gyermektörölközőből 2 db, textilpelenkából 5 db szükséges gyermekenként. A gyermekedények kiválasztásánál a különböző étkezési formákat és gyermekek életkorát kell figyelembe venni. Javasolt a porcelán és üveg edények használata a műanyag helyett.

Mini bölcsőde kialakítása előtt célszerű egyeztetni a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi osztályával, valamint tanulmányozni a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendeletet.Ügyintézés