Bemutatkozott az állami főépítész: terítéken a településrendezés, településfejlesztés
2019. február 13. 16:36

A településrendezéssel, településfejlesztéssel és a településkép védelmével kapcsolatos szakmai követelményekről, jogszabályokról szóló szakmai értekezleten mutatkozott be a települési főépítészeknek, a járási hivatalok építésügyi vezetőinek, valamint a Békés Megyei Építész Kamara, illetve a Békés Megyei Mérnöki Kamara vezetőjének Gömöri Beatrix okleveles építészmérnök, a Békés Megyei Kormányhivatal állami főépítésze.
A rendezvényen részt vett Buzás Zoltán, a Békés Megyei Mérnöki Kamara, illetve Fajzi Tamás, a Békés Megyei Építész Kamara elnöke is.
- A Békés Megyei Kormányhivatal már korábban együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Mérnöki Kamarával, illetve a Békés Megyei Építész Kamarával, és az állami főépítésznek köszönhetően még szorosabbá válik az együttműködés, ami egyaránt segíti a hatósági feladatellátást, és a megye épített környezetének is javát szolgálja – hangsúlyozta Bálint Kornél kabinetvezető és Gömöri Beatrix állami főépítész bemutatását követő köszöntő beszédében dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója.
A Békés Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatait január óta ellátó Gömöri Beatrix bemutatkozása során elmondta: a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) szerzett építészmérnök diplomát, majd magántervezőként dolgozott, illetve településtervezéssel foglalkozott. Később szintén a BME-n szerzett önkormányzati főépítészi szakmérnöki oklevelet. Tizenöt éve 2004-től dolgozik a közigazgatásban, előbb Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági Osztályán, majd Főépítészi Osztályán, 2014-től pedig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főépítészi referenseként az állami főépítészi feladatok jelentős részét látta el.
Lebilincselő történelmi, régészeti, kultúrtörténeti, építéstörténeti időutazásra invitálta a hallgatóságot „Békéscsaba és környéke településképi kialakulása, történelmi múltunk és értékeink bemutatása a XIX. században” elnevezésű előadásában Ando György. A Munkácsy Mihály Múzeum néprajzkutató igazgatója kibővítve az előadása címében megjelölt időszakot, egészen a jégkor végéig nyúlt vissza, s a vidék benépesülésétől elindulva jutott el a megye újratelepítéséig, legújabb kori történelméig, a ma maghatározó településkép kialakulásáig.
- Vallom, hogy az állami főépítésznek az a feladata, hogy tapasztalatai alapján az építésügy különböző területeit koordinálja, az építés, illetve tervezés során a különböző nézeteket összepárosítsa és konszenzust alakítson ki, ami előre viszi épített környezetünket, a tájat, és olyan épületek születnek, amikre büszkék lehetünk – fogalmazta meg szakmai hitvallását Gömöri Beatrix.
A Békés Megyei Kormányhivatal állami főépítésze azt is kifejtette, hogy alapvetően szemléletváltás jellemző az építésügyben: fontos a társadalom szélesebb rétegének bevonása, nagyobb hangsúlyt kell kapjon a helyi értékek fokozott védelme, elengedhetetlen a települési főépítészi hálózat erősítése, a nagyobb szakmai autonómia biztosítása és a jogszabályok áttekinthetősége is.
Szavaiból az is kiderült, hogy az állami főépítész – egyebek mellett – szakmai segítséget nyújt az önkormányzati feladatok ellátásához, az egységes szakmai szempontok érvényesítése érdekében koordinálja az önkormányzatok terület- és településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését is.



Ügyintézés