Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Békéscsabai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

A Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya élelmiszerbiztonsági, élelmiszer-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc felügyeleti és állategészségügyi, állatvédelmi, egyes állattenyészetési feladatokat lát el.

Állategészségügyi feladatkörében:

 1. Ellenőrzi az állatok tartási körülményeit, tartási helyét, egészségi állapotát, jelölését, mozgatását, szállítását, az előírt dokumentációt, továbbá a tartási technológiát.
 2. Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek országba történő behozatalát, kereskedelmi forgalomba hozatalát és felhasználását.
 3. Ellenőrzi az állati eredetű melléktermék kezelését, ártalmatlanná tételét.
 4. Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében járványügyi intézkedéseket rendel el.
 5. Elrendeli az állategészségügyi programok végrehajtását.
 6. Kiállítja és ellenőrzi az élő állatok és állati eredetű termékek szállításához, nemzetközi kereskedelméhez szükséges dokumentumokat.
 7. Engedélyezi, illetve nyilvántartásba veszi az állattartási helyeket.
 8. Engedélyezi, illetve nyilvántartásba veszi az élőállat-szállító járműveket.
 9. Engedélyezi az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről.
 10. Engedélyezi a kedvtelésből tartott állatok kereskedésének létesítését és működtetését és az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.
 11. Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét.
 12. Szakhatóságként részt vesz az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban.
 13. Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és a közfogyasztásra, valamint egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát.

Takarmány-ellenőrzési feladatkörében:

 1. Nyilvántartásba veszi vagy engedélyezi a bejelentés- illetve engedélyköteles takarmány-vállalkozásokat.
 2. Ellenőrzi a takarmány-előállító, tároló, felhasználó, forgalomba hozó és szállító létesítményekben a jogszabályi előírások megtartását, a takarmányokat kísérő dokumentációt és azok nyomon követhetőségét.
 3. Ellenőrzi a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását.
 4. Engedélyezi a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását.

Élelmiszer-biztonsági feladatkörében:

 1. Nyilvántartásba veszi vagy engedélyezi a bejelentés- illetve engedélyköteles élelmiszer-vállalkozásokat, nyilvántartásba veszi az első magyarországi betárolási helyeket (kivételt képeznek az engedélyköteles első betárolási helyek).
 2. Ellenőrzi az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét, az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-minőségi előírások megtartását, az élelmiszerek nyomon követhetőségét az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását, továbbá a HACCP-rendszerek működését.
 3. Részt vesz élelmiszer-mérgezés vagy –fertőzés felderítésében és megteszi a szükséges intézkedéseket.

Állattenyésztési feladatkörében:

 1. Ellenőrzi az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, forgalmazásának állategészségügyi körülményeit.


Illetékessége két járás területére terjed ki:

Békéscsabai járás: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás.

Békési járás: Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony és Tarhos. 

Ügyintézés