Kormányablak osztály / Békéscsabai járás

A Kormányablak Osztály feladatai

Illetékesség: az ügyek jelentős részében országos illetékességgel látja el feladatait.

Speciális illetékességi szabályokról az Ügyintézés menüpont alatt található tájékoztatás.

Hivatalból induló ügyek esetében az illetékesség az alábbi településekre terjed ki: Békéscsaba, Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós, Kétsoprony, Csabaszabadi, Gerendás, Telekgerendás és Csorvás.

A Kormányablak Osztály ellátja:
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott,
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott,
 • a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott,
 • a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott,
 • az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott,
 • az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott,
 • az állampolgárságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, a járási hivatalok által ellátandó, a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.
Okmányirodai ügykörök:
 • Állampolgársági ügyek
 • Személyazonosító igazolvány
 • Lakcímigazolvány
 • Útlevél
 • Vezetői engedély
 • Nemzeti Egységes Kártya (diákigazolvány)
 • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
 • Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek
 • Gépjárművekkel kapcsolatos ügyek
 • Ügyfélkapu létesítése
Kormányablakokban intézhető további ügykörök:
 • Családtámogatási ügyek (gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, anyasági támogatás, családi pótlék, gyermeknevelési támogatás, ezen ügyeknél a Kormányablak közreműködőként továbbítja a benyújtott iratokat az illetékes hatóságnak)
 • Egészségbiztosítási ügyek (TAJ kártya igénylés és pótlás, utazási költségtérítés, ezen ügyeknél a Kormányablak közreműködőként továbbítja a benyújtott iratokat az illetékes hatóságnak)
 • Nyugdíj ügyintézés (ezen ügyeknél a Kormányablak közreműködőként továbbítja a benyújtott iratokat az illetékes hatóságnak)
 • Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás
 • Tájékoztatás nyújtása
 • Kiegészítő szolgáltatások
(A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm rendelet mellékletei tartalmazzák.  A jogszabály hatályos szövege: (Jogszabálykereső)

Ügyintézés