Tájékoztató határszemléről
2015. június 23. 10:53

Határszemle Újkígyóson.

Ezúton tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Békéscsabai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2015. július 1-től 2015. október 15-ig tartó időszakban átfogó jellegű határszemlét tart Újkígyós településen.

A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a parlag- és az allergiát okozó parlagfüves területek csökkentése.

A határszemle alanyai: az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosok, tulajdonosi jogokat gyakorló szervek/vagyonkezelők, illetve a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználók, igénybevevők.

A Földhivatali Osztály a határszemle keretében ellenőrzi a hasznosítási, mellékhasznosítási és ideiglenes hasznosítási kötelezettség (gyommentes állapotban tartás) betartását, a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ággal való egyezőséget, az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény feltüntetését, illetve megszüntetését (bontását), a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak, illetőleg a belvíz elvezetését szolgáló árkok, csatornák állapotát, felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat.

A határszemle hatósági ellenőrzésnek minősül.