Hatósági Osztály feladatai / Békéscsabai járás

Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Osztályának feladatai

 

Illetékességi területe: Békéscsaba járás


Speciális illetékességi területe:

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei tekintetében: Békés megye

A természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok tekintetében: Békés megye

Szociális igazgatási feladatai tekintetében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, amelyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt jelöli ki:

 1. időskorúak járadéka,
 2. ápolási díj,
 3. közgyógyellátás,
 4. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
 5. hadigondozottak ellátása,
 6. aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) megállapítása, és az egyes ellátások szüneteltetése, megszüntetése és felülvizsgálata,
 7. gyermekek otthongondozási díja


Általános hatósági feladatai
tekintetében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, amelyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen:

 1. vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, (ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére; a felhasználót kötelezi a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére; vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása a szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában a szomszédos ingatlanra,
 2. ingatlanvállalkozási (üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység),
 3. kommunális igazgatási (temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése és a temető fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése),
 4. járási környezetvédelmi hatósági feladatok,
 5. útügyi közlekedési hatósági feladatok


Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei tekintetében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, amelyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki.

Ellátja a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatokat.

Ügyintézés