Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 

Illetékességi területe:

Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagokelőállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényben ésvégrehajtási rendeleteiben szabályozott feladatok tekintetében, valamint a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet, a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet és a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény szerinti jogi szabályozás keretében végzi hatósági feladatait.
 
A főbb feladatai:
 1. szaporítóanyag minősítése,
 2. minősített szaporítóanyag ellenőrzése,
 3. szaporítóanyag tétel átruházott jogkörben való minősítésének ellenőrzése,
 4. minősítési feltételeknek meg nem felelő szaporítóanyag eseti felhasználásának engedélyezése,
 5. a szaporítóanyagok előállításának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának ellenőrzése,
 6. szankciók kiszabása,
 7. a természetes környezet megőrzésére szánt, begyűjtött takarmánynövény-vetőmagkeverékek forgalmazásának engedélyezése,
 8. feltételeknek meg nem felelő szaporítóanyag eseti felhasználásának engedélyezése,
 9. miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a szőlő-, gyümölcs-, erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, valamint a zöldségpalánta előállításához és forgalomba hozatalához szükséges engedély kiadása, illetve dísznövény szaporítóanyagok előállításához és forgalomba hozatalához az előállító, forgalmazó nyilvántartásba vétele,
 10.  vetőmag forgalomba hozatali tevékenységet végzők bejelentésének fogadása,
 11. vetőmag szaporítási zárt körzeten belül elrendelt korlátozás, tilalom betartásának ellenőrzése,
 12. fémzárolt szaporítóanyag tétel kiszerelésének engedélyezése,
 13. a faiskola és palántanevelő üzem létesítésének engedélyezése,
 14. a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, valamint zöldségpalánta előállítását és forgalomba hozatal engedélyezése.
 15. a zöldségpalánta forgalmazó üzemek és a zöldségpalánta előállítás és forgalomba hozatal  engedélyezése és ellenőrzése a módosítás következtében 2017. január 1. napját követően kizárólag a járási hivatal hatáskörébe tartoznak.