Útügyi Osztály feladatai

A Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályának feladatai

 

Illetékességi területe: Békés megye


A közúti közlekedésben elengedhetetlen, hogy a járművet vezető személy megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzen.


A fentiek megvalósulásáért a járművezető vizsgáztatási és utánképzési szakterület legfontosabb feladatai a következők:

 1. ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat kezeli a feladataival összefüggő panaszügyeket;
 2. ellátja a hatásköréhez kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási teendőket és az egyedi ügyek elbírálását közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában;
 3. megszervezi, vezényli és lebonyolítja a közúti járművezetők kategóriás elméleti és gyakorlati vizsgáit, dönt a meghatározott vizsgatárgyból való vizsgakötelezettség alóli mentességről;
 4. ellátja a vizsgáztatási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési, okmánypótlási adatszolgáltatási teendőket;
 5. beosztja utánképzési programra az ügyfeleket és a program végzésére jogosult képzőszervhez irányítja őket, szervezi az utánképzést, kiadja a megbízásokat és ellenőrzi a működést megszervezi és végzi az adott programhoz tartozó vizsgákat;
 6. kiadja a kategóriás és az utánképzési igazolásokat, dokumentumokat, továbbá kérelemre – díjfizetési kötelezettség teljesítését követően – teljesíti a kategóriás vizsga vagy az utánképzés elvégzéséről szóló igazolás cseréjét, pótlását;
 7. ellátja a járművezetői vizsga érvénytelenítésével, illetve felfüggesztésével összefüggő feladatokat;
 8. ellenőrzi a járművezető-képzési és utánképzési tevékenységet;
 9. továbbítja az ötször sikertelen vizsgázók rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatához.

 

Az útügyi szakterület a közúthálózat kialakításához, a közutak védelméhez az alábbi főbb feladatok ellátásával járul hozzá:

 1. közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének, elbontásának engedélyezése;
 2. út eredeti állapotának helyreállítására, vagy a fennmaradáshoz szükséges intézkedések megtételére való kötelezés;
 3. elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés, szankcionálás;
 4. útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelő létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés elrendelése;
 5. a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra az útkezelői felszólítás eredménytelensége esetén;
 6. vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, illetve egyéb növényzet kivágásának elrendelése;
 7. a vasúti átjáró biztosítási módjának megváltozását követően a vasúti átjáró forgalomba helyezése;
 8. a közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezése;
 9. forgalomszervezési, korlátozó intézkedések elrendelése a levegőterhelés mérséklése érdekében;
 10. nyilvántartást vezet a vasúti átjárók, a vasúti gyalogos-átkelőhelyek helyéről;
 11. a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezés;
 12. ellenőrzés, építés-felügyeleti ellenőrzés, jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése;
 13. jogszabályban meghatározott esetekben eljár elsőfokú szakhatóságként, szakkérdést megválaszolóként.