Mentori és tanácsadói szolgáltatások a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedés megvalósulásáért
2018. június 04. 15:21

Mentori és tanácsadói szolgáltatások a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedés megvalósulásáért

A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának a GINOP 5.1.1 a GINOP 5.2.1 a GINOP 6.1.1 a TOP 5.1.1 és a TOP 5.1.2 munkaerőpiaci programok keretében lehetősége nyílt az álláskeresők munkaerőpiaci esélyeinek növelésére a szolgáltatások és támogatások komplex, egymásra épülő működtetésével, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködésével.

A kormány azzal a céllal indította a munkaerő-piaci programokat, hogy javítson az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságán, támogassa a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket, valamint elősegítse a versenyszférába való átlépésüket.

A programokban nyújtható mentori és tanácsadói szolgáltatásokat azoknak a hátrányos helyzetű, aktív korú, nem foglalkoztatott és nem megváltozott munkaképességű személyeknek  nyújtható, akiknek munkavállalói, illetve tanulási pályájuk többször megszakadt és nem motiváltak az álláskeresésben sem. Elkallódásuknak, lemorzsolódásuknak még akkor is komoly kockázata van, ha elindíthatók a munkaerőpiaci (re)integráció útján. Ezért munkaerőpiaci integrációjuk csak mentor vagy tanácsadó közreműködésével, személyre szabott tanácsadással és személyes segítségnyújtással biztosítható. Rendelkeznek továbbá az elhelyezkedést, munkaerőpiaci integrációt célzó egyéni tervvel. Ez lehet egyéni fejlesztési terv, illetve a foglalkoztatási osztállyal kötött együttműködési megállapodás, egyéni program, amely rögzíti az elhelyezkedés érdekében megteendő lépéseket, mint például képzésben, szolgáltatásban való részvétel.

A mentor és tanácsadó egy személyes segítő szolgáltatás keretében végzi a tevékenységét. Segítséget nyújt az egyéni terv megvalósításában: az elhelyezkedés akadályainak elhárításától, szolgáltatások (képzések, támogatások) igénybevételéről és az ezzel kapcsolatos együttműködési kötelezettség teljesítésétől a munkahelykeresésen keresztül az elhelyezkedést követő beilleszkedésig, a munkahely megtartásáig, a szakmai előrelépés perspektíváinak felvázolásáig. A segített személy végigkísérése a munkaerőpiaci integráció teljes folyamatán: információkkal való ellátása, motiválása, támogatása az egyéni terv megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában.

A tanácsadó fő feladata, hogy tájékoztassa az álláskeresőt a meglévő munkaerőpiaci helyzetről, valamint a felmerülő munkalehetőségekről. Tájékoztatást ad álláskereső fiataloknak, alkalmazásban állóknak, az álláskeresőknek a jogaikról és kötelezettségeirkől, a foglalkoztatási osztály vagy a humánerőforrás – szervezet szolgáltatásairól, működéséről, a munkajogi lehetőségekről. Információt nyújt az állás-, továbbtanulási- és képzési lehetőségekről. Állásajánlatokat továbbít, munkáltatói megkeresés alapján munkaerőt keres a felajánlott álláslehetőségekre a rendelkezésére álló ügyfélkörből.
 A munkaerőpiaci mentor munkájának célja, hogy az ügyfél:
- képessé váljon arra, hogy az egyéni tervben meghatározott lépéseket megtegye,
- hozzájusson a munkaerőpiaci reintegrációjához leginkább szükséges, megfelelő képzéshez,  szolgáltatáshoz és támogatáshoz és ezek realizálásában és megvalósításában együttműködő és motivált legyen,
- munkaerőpiaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat, felvegye és tartsa a kapcsolatot az állami vagy más szervekkel,
- aktívvá váljon az álláskeresésben,
- képessé váljon az önálló munkába állásra,
- megtalálja számára megfelelő munkahelyet,
- a megfelelő munkahely megtalálása, illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a támogató kapcsolatrendszerét,
- munkahelyén beilleszkedjen, képes legyen a munkaadó elvárásainak megfelelni.

A mentori és tanácsadói szolgáltatásokkal a végső cél természetesen az, hogy a munkaerő programokba bevont személyek egyrészt ne morzsolódjanak le, másrészt olyan személyre szabott szolgáltatásokat és támogatásokat kapjanak, amellyel sikeresen visszatérhetnek az elsődleges munkaerőpiacra és ott hosszútávon megmaradjanak, ezáltal sikeres munkavállalókká váljanak!