Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alakult Szeghalmon
2015. május 27. 11:23

Kábítószerügyi  Egyeztető Fórum  alakult Szeghalmon
A Szeghalmi Önkormányzat szervezésében 2015. április 28-án a Szeghalmi Járási Hivatal, a Békés Megyei Önkormányzat, a helyi egyházközösségek, a Szeghalmi Rendőrkapitányság, a Polgárőrség, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat, az Oktatási Intézmények, a KLIK, a Népegészségügyi Szolgálat ,valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke meghívásával került sor a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) alakuló ülésének megtartására.
Az Országgyűlés 2013. júliusában elfogadta a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer bűnözés ellen” című dokumentumot, mely elveiben maradéktalanul illeszkedik az Európai Unió 2013-2020-ra vonatkozó új drogstratégiájához. A Békés Megyei Drogellenes Stratégia szakmai anyagát a Békés Megyei Kábítószer Egyeztető Fórum tagjai és szakemberei dolgozták ki a Békés Megyei Önkormányzat vezetésével.

Az alakuló ülésen Telekné Furák Mónika bűnmegelőzési osztályvezető, mint a Békés Megyei Önkormányzat Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának titkára, a Magyarországon működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok munkájának jelentőségéről tájékoztatta az ülés résztvevőit, valamint az információcsere és a drogkérdések hatékony kezelésének fontosságára hívta fel a  figyelmet.

Tolnai Péter a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, mint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társelnöke, prioritásként jelölte meg Békés Megye kábítószer-fertőzöttségének és a kábítószernek minősülő anyagok használatának csökkentését, főleg a fiatal korosztály körében. Hangsúlyozta továbbá a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi szakmai összefogást és kábítószervisszaszorításának jelentőségét.

A Szeghalmi Önkormányzat a térségünkben élő gyermekek és fiatalok megóvása érdekében kívánja kialakítani a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, és meghatározni a helyi szinten jelentkező kábítószer fogyasztást megelőző és kezelő tevékenységet. A KEF koordinálja a kábítószer-probléma kezelésében fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek szakembereinek együttműködését.