Egész évben védekezni kell a parlagfű ellen
2019. május 24. 11:00

Idéntől a földhasználó már egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű elleni védekezés leghatékonyabb módja a virágzás előtti időszakban elvégzett kézi gyomlálás, kapálás vagy kaszálás.

A parlagfű Észak-Amerikából származó gyomnövény. Európában az 1700-as években jelent meg, majd az európai kikötőkből kereskedelmi útvonalak mentén terjedt tovább. Magyarországra a feltételezések szerint Fiume kikötőjén keresztül, a mai Horvátország felől érkezett. Hazánkban a XX. század elején jelent meg Somogy megye déli részén. A század első felében a Dunántúlon terjedt el, és csak a század második felében jelent meg Kelet-Magyarországon. Például 1968-ban Szegeden még nem volt mérhető mennyiségű parlagfű pollen a levegőben, de idővel a szárazabb klímájú területekhez is alkalmazkodott, így az alföldi területen is megjelent. Mára a Kárpát-medence egész területén elterjedt, és ez a térség Európa parlagfűvel leginkább fertőzött területe.

A parlagfű pollenszennyezése súlyos károkat okoz a mezőgazdaságnak, de káros hatása a humán egészségügy területén is jelentkezik. Magyarországon a lakosság több mint 20 százaléka allergiás a parlagfűre, sikeres gyógymódja pedig nem ismert.
A korábbi szabályozás szerint a földhasználó csak az adott év június 30-áig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Az idéntől érvényes szabályozás szerint viszont a parlagfű elleni védekezés egész évben fennálló kötelezettség.
Az előírt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a települési önkormányzat jegyzője vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a földhasználóval szemben közérdekű védekezést rendel el. Ha a közérdekű védekezés elrendelése és a hatóság általi végrehajtatás ideje között a földhasználó nem végzi el a parlagfű mentesítést, akkor azt a hatóság a vállalkozóval végezteti el, melynek költségei a földhasználót terhelik.

A fentieken túlmenően a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes megyeszékhelyi járási hivatal a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot szab ki. Utólagos kimentési lehetőségnek nincs helye. A kiszabandó növényvédelmi bírság legkisebb összege 15 ezer, legmagasabb összege 5 millió forint.