Amit a földhasználati lap igényléséről tudni kell
2018. szeptember 04. 10:40

A földhasználati lap a járási hivatalok által vezetett, az ingatlan-nyilvántartás adataira épülő, de attól elkülönülő önálló és a földek használatáról, valamint a földhasználókról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásból igényelhető.

A földhasználati lap másolat szolgáltatását bárki igényelheti a vonatkozó kérelem kitöltésével. A kérelem a járási hivatalokban és a földhivatali portál nyomtatványok menüpontjában egyaránt megtalálható. Az ügyfelek részére az adatok országosan lekérhetőek a Takarnet rendszer segítségével. A földhasználati lap papír alapú másolatként és elektronikus másolatként is igényelhető.

Az adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap másolat típusok igényelhetők:
  • a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket) tartalmazza;
  • földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely valamennyi fennálló adatot tartalmazza;
  • a földhasználati lap részleges másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyzéseket) tartalmazza;
  • a földhasználati lap részleges szemle-másolata, amely a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott valamennyi fennálló adatot tartalmazza.
A teljes földhasználati lap másolat típusok kizárólag hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére – jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából –, továbbá a földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól szolgáltatható.
Az adatszolgáltatás helyszíni betekintéssel nem teljesíthető.

A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatás díjköteles, ennek részleteit FVM rendelet szabályozza. A földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 forint. A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti.