Általános iskolai beiratkozás időpontjai
2017. március 14. 13:36

Általános iskolai beiratkozás időpontjai

Általános iskolai beiratkozás a szeghalmi járásban.

A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala értesíti Szeghalom, Vésztő, Körösladány, Füzesgyarmat, Bucsa, Kertészsziget, Körösújfalu településeken működő köznevelési intézményeket, hogy a 2017. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának időpontját -a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével- az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:

A beiratkozás időpontjai:

2017. április 20-án (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig

2017. április 21-én (pénteken) 8.00 – 19.00 óráig

A szülő a tankötelessé váló gyermeket a közleményben megjelölt időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A tanuló felvételének megtagadásáról az iskola igazgatója határozat formájában dönt.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló érdekében eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Gyulai Tankerületi Központhoz, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.