Általános információ / Szeghalmi járás

"Ez az út, amelyen a közigazgatás az emberekhez oly közel tud férkőzni,
hogy azok életébe, mint értékes segítőtárs beilleszkedjék, bizalmukat
megnyerje és őket a közösség ügyeiben állandóan vezetni tudja.
Az államnak arra kell törekednie, hogy az emberek hozzá ne csak kényszerből,
hanem meggyőződésből is ragaszkodjanak.
Az állam az emberek számára annyit jelent, amennyit a közigazgatása ér."

                                                                                        Magyary Zoltán
  
A Szeghalmi Járási Hivatal általános feladatai

A Szeghalmi Járás Békés megye észak-keleti részén 714 km2 területen helyezkedik el. A járás összlakosságának száma 31 000 fő. A járási rendszer történelmi újjáépítésével egy új szint jött létre, az államigazgatási intézményrendszer újra megjelent a kistérségekben. A közigazgatási rendszer megújításának célja, hogy minél közelebb kerüljünk az állampolgárokhoz. E cél elérése érdekében szervezzük a járási hivatal és a településeken működő kirendeltségek, valamint az ügysegédek munkáját is. A szeghalmi járáshoz hét település tartozik, a székhelytelepülésen kívül Bucsa, Kertészsziget, Körösújfalu, Körösladány, Füzesgyarmat és Vésztő.

A városokban kirendeltségek működnek, ahol a hét minden napján fogadjuk ügyfeleinket. Körösladányban és a községekben ügysegédek útján látjuk el a hatáskörünkbe tartozó államigazgatási feladatokat. Járási hivatalunk négy osztályra tagolódik, melyek Hatósági és Gyámügyi, Kormányablak, Foglalkoztatási Osztály. A  Kormányablak Osztály Vésztőn és Füzesgyarmaton kirendeltséget működtet. A járási hivatal a jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása körében közreműködik a Kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. Ennek keretében a Járási Hivatal a kormánymegbízott által meghatározottak szerint koordinációs, ellenőrzési, informatikai és képzési tevékenységet, valamint a funkcionális feladatokat lát el.

A Szeghalmi Járási Hivatal legszembetűnőbb sajátossága az a szeghalmi épület, amelyben a hivatal otthonra lelt. Az épületben 1952 - 1969 között járási tanács működött, 1970-1984-ig pedig tanácsházaként szolgálta Szeghalom lakosságát. Jelenleg a járási hivatal székhely épülete, amelyben a Kormányablak, a Hatósági és Gyámügyi  Osztály, valamint Nemzati Adó és Vámhivatal kapott helyet.

JHSzeghalomSzeghalmi Járási Hivatal

VEZETŐ: DÉTÁRNÉ MOLNÁR ANDREA HIVATALVEZETŐ

Elérhetőségek
Cím: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4.
Levelezési cím: 5521 Szeghalom Pf. 61.
Telefon: (66) 795-672
E-mail: szeghalom.jaras@bekes.gov.hu

 Szervezeti felépítés