Nemzetiségi konferencia Szarvason
2018. április 19. 08:10

Nemzetiségi konferencia Szarvason

Hetedik alkalommal rendezték meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának Pedagógiai Karán a nemzetiségi konferenciát. A „Hittel élni - a gyermek a nemzetiségek jövője” címet viselő rendezvény védnöke Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök volt.

A szarvasi főiskolának mindig is kiemelt szerep jutott a hazai pedagógus képzésében, különösen a szlovák, román, roma és német tanítók és óvodapedagógusok képzése vonatkozásában. A képzések jelentőségére való tekintettel idén már hetedik alkalommal rendezte meg a Gál Ferenc Főiskola a nemzetiségi konferenciát, amelyen a Pedagógiai Kar részéről elsőként dr. Lipcsei Imre dékán köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, mivel a Magyarországon élő kisebbségek körében egyre kevesebbet használják az adott nemzetiség nyelvét, különösen fontossá válik a nemzetiségi pedagógusok szerepvállalása az értékmegőrzés terén.

A konferencia védnöke, dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, egyben a rendezvény védnöke köszöntőjében a nemzethez és a nemzetiséghez való tartozás kapcsán arra mutatott rá, hogy a kereszténység mindig nagyban segítette a kisebbségeket hagyományaik, nyelvük és értékeik megőrzésében. Hozzátette, ez a konferencia az érték nélküli eltömegesedéssel szemben a közösségek nemzetiségi hagyományainak megőrzésében játszik kiemelkedő szerepet.

A rendezvényen jelen volt Ritter Imre, aki a kedvezményes, nemzetiségi kisebbségi parlamenti képviselői mandátum megszerzésével a jövőben már országgyűlési képviselőként folytatja munkáját. Az Országgyűlés korábbi német nemzetiség szószólója elmondta, az összes magyarországi nemzetiséget támogatni fogja parlamenti munkája során.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, aki köszöntőjében elmondta, a kormányhivatal az elmúlt másfél év során, kilépve megszokott ellenőrző, eljáró hatósági szerepköréből, a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektet. A kormánymegbízott kiemelte, hogy a Gál Ferenc Főiskola zászlóshajója a nemzetiségi oktatásnak, és a kormányhivatal a jövőben mindent meg fog tenni, hogy segítse a főiskola munkáját. A nemzetiségi hagyományápolás fontossága kapcsán utalt az Alaptörvény nemzeti hitvallására, amely úgy fogalmaz, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.

Dr. Kozma Gábor, a főiskola rektora köszöntőjében kiemelte, hogy a nemzetiségek számára elemi kérdés a felmenőkhöz való kötődés, amelyben a hagyományos családi modell mellett a pedagógiai munkának is kiemelt jelentősége van. A rektor hozzátette, a közösségek számára ilyen formán létkérdés a saját kultúrájuk és nemzeti identitásuk megőrzése.

A rendezvényen felszólalt továbbá Florin Trandafir Vasiloni Románia gyulai főkonzulja, Juhász Tibor, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, Igor Furdik szlovák főkonzul, Szpisák Attila evangélikus lelkész, Babák Mihály, Szarvas Város polgármestere, valamint Várfi András, a Békés Megyei Önkormányzat társadalmi megbízatású alelnöke. A plenáris ülést követően a megjelentek szlovák, román és német anyanyelvi szekcióülések keretében folytatták a szakmai megbeszéléseiket.