Négy korosztály, négy téma
2018. április 04. 07:30

A Szarvasi Járási Hivatal több mint két éve indította útjára Járáskijárás szolgáltatását. Már akkor is és most is úgy érezték, érzik, hogy azok az információk, amelyek a munkaerő-piac résztvevőitől náluk összefutnak, az a tapasztalat, amely az ezekre való reagálások, megoldási ötletek révén lett a Foglalkoztatási osztály része, nem szabad, hogy rejtve maradjon.

Egyik olyan mozgató rugói a foglalkoztatás politikának, amely alakítja, előremozdítja a helyi fejlődési útvonalakat. Több éves munkával, a partneri kapcsolatok mélyítésével és bővítésével, folyamatos tájékoztatással elérték azt, hogy gondolkodnak bennük a munkaerő-piac alanyai. Ennek egy friss, ékes példája az elmúlt két hónap és az előttük álló egy-két hónap történései, amely során négy korosztály aktuális kérdéseire keresik együtt a válaszokat. Egyik csoport sem a valamilyen formában náluk regisztráltak közé sorolható. A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara kérte fel az osztály két kollégáját, Lovász Györgyöt és Fürj Eriket, hogy végzőseit készítse fel egy több alkalmas tréning keretein belül a rájuk váró kihívásokra, arra, hogyan építsék személyes márkájukat, 2018-ban hogyan kell az áhított munkahelyet megtalálni. A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium végzősei, miután a Járásbejárás szolgáltatás alkalmával betekintést nyerhettek a járási hivatal egészének működésébe, szintén egy több foglalkozásból álló önismereti, kommunikációt fejlesztő tréning részesei lehettek, lesznek. A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola két hetedikes osztályának pályaorientációs felkészítésében, a továbbtanulás útvesztőiben való eligazodásban kérte segítségüket egy játékos tréning sorozat keretén belül. Külön tematika szerint, a korosztály jellemzőit, motivációs lehetőségeit figyelembe véve gördülnek végig a kollégákkal az élet e fontos folyosóján a „gyerekek”, a ”majdnem felnőttek”. Végezetül a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda felkérésének eleget téve, „Munkaerő-piaci Frissítő” szolgáltatás bevezetésével segítik a Gyedről, Gyesről újra elhelyezkedni kívánó szülőket, ismereteik aktualizálásával, hiányosságaik esetleges pótlásával, lehetőségeik számba vételével. Nagyon fontos, hogy a négy csoport hasznos információkkal, igényeik megfogalmazásával látja el a foglakozások vezetőit, melyeket elemezve és „visszaforgatva” a hivatal aktualizálhatja stratégiáját, szolgáltatásait, módszereit, ez irányban bővítheti partneri együttműködéseit.