Családi gazdaságok nyilvántartása
2017. július 13. 09:16

Családi gazdaságok nyilvántartása
2017. július 4-én a Szarvasi Járási Hivatal épületében került sor a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály soron következő kihelyezett értekezletére, amelynek témája a családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos egységesítést célzó jogértelmezés és esetmegbeszélés volt.

Az értekezleten a Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának főosztályvezetője, valamint a feladatellátásban érintett járási hivatalok földhivatali osztályainak osztályvezetői, továbbá az ügyintézést végző kollégák jelentek meg.


Az értekezletet Gaál Roland járási hivatalvezető nyitotta meg, majd ezt követően Dr. Sóvári Tibor főosztályvezető-helyettes ismertette a feladatellátás alapját szolgáló jogszabályi hátteret, és közzétette a járási hivatalok által a témában korábban beküldött kérdéseket, illetve az ezekre javasolt válaszokat, fenntartva a további vélemények, észrevételek hozzáfűzésének lehetőségét. Az értekezlet workshop jellegéből adódóan a felmerült kérdésekkel kapcsolatban mindenki előadhatta észrevételét, így a „közös gondolkodás” egy-egy kérdés több nézőpontból történő vizsgálatát tette lehetővé.

x

A résztvevők aktivitásának eredményeként tisztázásra került több eljárásjogi kérdés (pl. illetékfizetés, ügyfél tájékoztatás, határozatok jogerősítése), valamint további kérdéskörökben (pl. alapítói szerződés tartalma, bevitt földterületek kérdése) sikerült közös álláspontot kialakítani. A közel 3 órás értekezlet rendkívül hasznosnak bizonyult, hiszen a feladatellátás alapjául szolgáló kormányrendelet terjedelméből, részletességéből kifolyólag az egyes ügyek elbírálása során gyakran igen nagy teret enged a jogalkalmazói értelmezés számára, így a kérdésekben kialakított egységes álláspont jelentősen segíti a mindennapi ügyintézést.