Szakkérdések

Szakkérdések
aktív korúak ellátása
●közlekedőképesség vizsgálata
●özvegyi nyugdíj
●árvaellátás
●rokkantsági járadék
●fogyatékossági támogatás
●emelt összegű családi pótlék
●baleseti járadék

Hatáskörrel rendelkező szervezet

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Illetékesség

Békés megye

Ügyintézés helye

5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4.

Ügyintézési idő

Hétfő 8-16; Kedd: nincs; Szerda - Csütörtök 8-13; Péntek 8-12 óra

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A megkereső szerv által megküldött dokumentáció.

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

21 nap, a közlekedőképesség vizsgálata esetében 50 nap

Eljárás megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Személyesen a Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodában.
Postai úton: 5601 Pf: 483., Az 5600 Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati iroda postaládájába;
Telefaxon: (66) 795-032;
Elektronikus úton a rehab@bekes.gov.hu e-mail címre.

Alapvető eljárások, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A megkereső szerv által megküldött dokumentáció alapján az ügyfél idézése felülvizsgálatra. Vizsgálat elvégzése után a szakvélemény kiállítása és kiadása.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 46-47.§ és 50.§ ; 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról; 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról;
83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról;
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 57-58.§ és 60.§; 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet; a kötelező egészség-biztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 34.§ és 36.§;
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 54-56.§;
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 25.§ (3) ab) és 33.§ ; 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 15.§.; 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 22-23. §; 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól; 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 11. § (2) bekezdése; 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 9. §.

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Nincs

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint