Kormányablak osztály / Sarkadi járás

A Sarkadi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja:

  1. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben;
  2. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben;
  3. a kormányablakokról szóló kormányrendeletben
  4. meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

A Sarkadi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya okmányirodai feladatok körében ellátja:

  1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;
  2. az illetékekről szóló törvényben
  3. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;
  4. a közúti közlekedésről szóló törvényben;
  5. a külföldre utazásról szóló törvényben;
  6. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.