Versenyképes vállalkozások GINOP-al
2017. február 07. 15:52

Versenyképes vállalkozások GINOP-al

Versenyképes mikro-, kis és középvállalkozások (KKV-k) a GINOP programok segítségével. A sarkadi járásból 6 pályázó több mint 138 millió forint támogatást nyert el fejlesztési és beruházási célokra. 

Magyarország Kormánya Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a KKV-k együttműködésével két Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) segítségével tervezik megvalósítani.

A hazai ipar fejlesztése érdekében a GINOP 1.2.1-16 pályázati felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési  és foglalkoztatási potenciáljának javítása,  gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. Ehhez kapcsolódóan a GINOP 1.2.2-16 pályázati felhívás célja a KKV-k fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A fenti programokat tekintve a sarkadi járásból 6 pályázó több mint 138 millió forint támogatást nyert el fejlesztési és beruházási célokra. Három pályázó esetén a beruházás helye Sarkad város területén, míg három további pályázó a járás három községében valósít meg fejlesztést.