Nyári diákmunka a Sarkadi Járásban
2018. július 10. 14:43

Az idén is meghirdetett Nyári diákmunka program célja, hogy már diákkorban elősegítse a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítsa. A munka révén szerzett sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába a 16 – 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok tartoznak, akik közvetítést kérőként nyilvántartásba vételüket kérték az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, továbbá foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 A Nyári diákmunka program az idei évben két pillérre épül:

-       Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézmény, továbbá egyházi jogi személy lehet.

 -       Diákmunka a mezőgazdaság és vendéglátás területén: A felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű, támogatott foglalkoztatására.

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalok, illetve járási hivatalok valósítják meg 2018. június 18, illetve augusztus 31 között. A program összköltsége országosan 3 milliárd forint, a támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2018. évi központi kerete terhére biztosítja.

 A Sarkadi Járás 11 településén a különböző foglalkoztatóknál – leginkább a települési önkormányzatoknál – várhatóan mintegy 260 diák dolgozhat egy hónapot napi 6 órában a Nyári diákmunka program keretében.