Közfoglalkoztatási programok idén is
2018. december 28. 09:33

A települési önkormányzatoknál hozzáláttak az idei közfoglalkoztatási járási Startmunka programok tervezéseihez, mivel 2019-ben is folytatódhatnak a korábban megkezdett önkormányzati programok.

Az önkormányzatok tervező munkáját segítendő céllal a Sarkadi Járási Hivatal konzultációra invitálta a járás 11 településének vezetőit és a feladatban közreműködő ügyintézőket. Dr. Sipos Lajos hivatalvezető köszöntőjében arra mutatott rá, hogy a Sarkadi járásban továbbra is fontos átmeneti foglalkoztatási formának tekinthető a közfoglalkoztatás, illetve a tervezési időszak legfontosabb határidőire hívta fel a jelenlévők figyelmét. A konzultáción Medovarszky Pál, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának Közfoglalkoztatási Osztály vezetője a legfontosabb tervezési tudnivalókról tájékoztatatta a megjelenteket, több kiemelten fontos tervezési szempontra is felhívva a figyelmet, majd az elmúlt időszakhoz képest alakult változásokat mutatta be. A tanácskozás további részében az önkormányzatok részéről hangzottak el a tervezéshez kapcsolódó kérdések és megjegyzések.

A közfoglalkoztatási járási Startmunka programok keretében 2019 márciusa és 2020 februárja között háromféle program tervezhető: mezőgazdasági (elsődleges mezőgazdasági termelés alapvetően az önkormányzati intézmények ellátása céljából), helyi sajátosságra épülő (közösségi szükségletek kielégítése, a település fejlődésének elősegítése céljából különböző értékteremtő tevékenységek) vagy szociális jellegű (belvíz elvezetés, külterületi mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiafelhasználás, belterületi közúthálózat karbantartás, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása).