Kötelező a közösségi együttélés szabályainak betartása
2019. június 12. 15:00

A nyári időszakban – alapvetően a szabadtéri rendezvények miatt – megszaporodtak a Sarkadi Járási Hivatalhoz érkező szabálysértési feljelentések. A leggyakoribbak a köztisztaság megsértésével, a szeszesital fogyasztás tilalmának megszegésével, valamint a csendháborítással összefüggő szabálysértési ügyek.
A Sarkadi Járási Hivatal a szabálysértési törvény alapján jár el a hivatal illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek szabálysértési ügyeiben.
Fontos tudni, hogy már az is köztisztasági szabálysértésnek minősül, ha valaki közterületen könnyít magán, szemetel, vagy kutyasétáltatás közben nem gondoskodik az állat ürülékének eltakarításáról.

Azokon a településeken, ahol az önkormányzat rendeletben tiltja, szabálysértésnek minősül, ha valaki közterületen fogyaszt szeszesitalt. Kivételt képeznek a jóváhagyott rendezvények, és a közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátóhelyek.

Csendháborítást követ el, aki lakott területen az ott lévő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön indokolatlanul zajt okoz, és ezzel megzavarja mások nyugalmát. A közhiedelemmel ellentétben nemcsak a hangos zenehallgatás minősül csendháborításnak, hiszen az bármilyen más tevékenységgel is megvalósítható.
Fontos hangsúlyozni, mennyire elengedhetetlen a közösségi együttélés szabályainak maradéktalan betartása, hiszen az önkéntes jogkövetéssel számos kellemetlen következmény megelőzhető.