Fókuszban a fogyasztóvédelem
2018. november 23. 13:00

A Sarkadi Járási Hivatal fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörében eljárva – a szaktárca által meghatározottaknak megfelelően – idén is ellenőrzi az illetékességi területén működő kereskedelmi és vendéglátóipari egységeket
A járási hivatal idén eddig hat témavizsgálat keretében 37 próbavásárlással egybekötött helyszíni hatósági ellenőrzést végzett, a járás szinte mindegyik településén.
A fogyasztóvédelmi hatóság alapvetően a fiatalkorúak védelme érdekében – összhangban a kormányzat által kitűzött célokkal – idén is kiemelten kezelte a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzését.

A fiatalkorúak egészséges fejlődésének védelme érdekében jogszabály tiltja számukra a dohány-, illetve alkoholtermékek kiszolgálását, értékesítését. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a kereskedőknek naprakészen ismerniük kell. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kereskedők egy része még mindig nem elég körültekintően jár el a fiatalkorúakat védő jogszabályok betartásában.
A fogyasztóvédelmi hatóság nem mérlegelhet, a jogszabály alapján minden esetben bírságot köteles kiszabni, ha a kereskedő a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy(ek)nek dohányterméket vagy alkoholtartalmú italt szolgál ki, értékesít.

Az „ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése” témavizsgálat célja a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme, a fogyasztók megkárosításához, megtévesztéséhez vezető árfeltüntetési valamint áralkalmazási szabálytalanságok feltárása. Az ellenőrzött egységek egy kisebb részénél tárt fel jogsértést a fogyasztóvédelmi hatóság.
Tipikus jogsértés volt, hogy a méréshez használt mérleg nem volt hiteles, az árusított termékek körében, az arra kötelezettek egységáráról nem tájékoztatták a fogyasztókat, az eladási valamint egységárat hazánk törvényes fizetőeszközének neme (forint) vagy annak rövidítése (Ft) megjelölése nélkül tüntették fel, illetve a csomagolóanyagot belemérték a kért termék tömegébe.
Jelenleg a karácsonyi szezonális termékek fokozott ellenőrzése folyik. A járási hivatal az ellenőrzések során a fogyasztók érdekeinek védelme mellett továbbra is fontosnak tartja a vállalkozók/ vállalkozások jogkövető magatartásának folyamatos erősítését.