Fogyasztó- és Munkavédelmi Fórum Sarkadon
2017. december 04. 14:46

„Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól” címmel 2017. november 29-én a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, valamint a Sarkadi Járási Hivatala közösen előadást rendezett a Sarkadi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel/telephellyel rendelkező értékesítéssel/ szolgáltatással foglalkozó vállalkozásai részére.

A rendezvényt dr. Sipos Lajos a Sarkadi Járási Hivatal hivatalvezetője nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy fontosnak tartja a járási hivatal fogyasztóvédelmi hatáskörben végzett hatósági munkáját, valamint nagy hangsúlyt kíván helyezni a vállalkozók/vállalkozások preventív tájékoztatására, továbbá ezzel a rendezvénnyel is segíteni szeretnék a vállalkozások jogkövető magatartását.

Dr. Pethő Hajnalka Katalin, a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának vezetője a rendezvény megnyitóját követően előadásában érintette a jótállás, a szavatosság, valamint a panaszkezelés legfontosabb tudnivalóit. Elmondta, hogy a tapasztalatok alapján a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályainak ismerete tekintetében vannak még hiányosságok a fogyasztókkal kapcsolatban álló vállalkozók, vállalkozások körében. Ezért részletes tájékoztatást adott a jelenlévőknek a kellékszavatosságról és jótállásról, a hibás teljesítés miatti fogyasztói igényérvényesítés lehetőségeiről, a vállalkozások kötelezettségeiről valamint a minőségi kifogás szabályairól.

A rendezvény második napirendi pontjaként Galla Tibor a Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály osztályvezetője számolt be a munkavédelmi hatósági ellenőrzésekre való felkészülésről. Ismertette a hatósági ellenőrzés eszközeit, típusait és a munkáltatók erre vonatkozó kötelezettségeit.

A rendezvény zárásaképpen a jelenlévőknek lehetőségük nyílt konzultációra is, mely során választ kaphattak a felmerült kérdéseikre az előadóktól.

A szakmai fórum sikerességét is bizonyította, hogy a jelenlévők figyelemmel kísérték az előadásokat, kérdéseikkel is érdeklődésüket fejezve ki az elhangzottak iránt továbbá kifejezték elköteleződésüket a jogkövető magatartás betartására, javítására.